• Verhoogd risico op erfelijke borstkanker, heb ik dat ook?
  Het UMC St.Radboud heeft een digitale zelftest ontwikkeld. Met deze test kunnen vrouwen zelf bepalen hoe groot hun risico op erfelijke borstkanker is.
  lees meer
 • Borstkankerpreventie door opsporing vroege voorlopers
  Een innovatief project waarbij met gebruik van een autofluorescerende ductoscopie (techniek om de tepelgangen te inspecteren) wordt gekeken of vroege voorlopers van borstkanker kunnen worden opgespoord, die zijn nog niet zichtbaar met mammografie en MRI. Doel is om gevaarlijke vroege voorlopers van borstkanker in een vroeg stadium te vinden en te verwijderen, zodat borstkanker niet kan ontstaan (primaire preventie).
  lees meer
 • Deelname van allochtone vrouwen aan erfelijkheidsonderzoek
  Allochtone vrouwen met borstkanker laten zich minder vaak dan autochtone vrouwen onderzoeken op erfelijkheid. Waarom is dat? En hoe kan dit beter?
  lees meer
 • Doelgerichtere combinatiebehandeling bij uitgezaaide borstkanker
  Na de overgang worden vrouwen met hormoongevoelig borstkanker effectief behandeld met hormonale therapie met een aromataseremmer. Het toevoegen van de stof everolimus aan een aromataseremmer blijkt van toegevoegde waarde bij vrouwen met hormoongevoelig borstkanker die ongevoelig zijn (geworden) voor een aromataseremmer. De combinatie, die met serieuze bijwerkingen gepaard gaat, werkt echter niet bij iedereen. Om vrouwen met uitgezaaide borstkanker wel de lusten maar niet de lasten te laten ondervinden is het doel om een genetisch profiel in de metastase (uitzaaiing) van de patiënt te identificeren die voorspelt of de combinatie therapie zinvol is. Hierdoor kunnen patiënten sneller en doelgerichter worden behandeld, zonder onnodig te worden blootgesteld aan vervelende behandelingen.
  lees meer
 • Nieuwe bloedtest uitgezaaide borstkanker
  CDK4/6-remmers zijn dure medicijnen die voor veel borstkankerpatiënten levensverlengend werken, maar niet voor iedereen. Hoe weet je snel wie baat heeft bij de behandeling?
  lees meer
 • Leren van lange termijn overlevers met uitgezaaide borstkanker
  Hoewel er van uit wordt gegaan dat genezing niet meer mogelijk is wanneer borstkanker uitgezaaid blijkt te zijn, heeft iedere oncoloog in zijn of haar praktijk patiënten bij wie er vele jaren na die diagnose geen enkel spoor van borstkanker kan worden gevonden. Dergelijke langdurige reacties op behandeling zijn zeldzaam (±5%), maar bieden onderzoekers een enorme kans om te leren bij wie en waarom behandelingen soms zo goed werken.
  lees meer
 • De gêne voorbij
  Dit project brengt in kaart welke kwesties rond seksualiteit bij vrouwen met borstkanker spelen. Met als doel dat problemen sneller worden herkend en in de toekomst beter en structureel worden opgepakt.
  lees meer
 • Minder belasting door eenmalige bestraling met hogere dosis?
  Na een borstsparende operatie komen patiënten 3 tot 5 weken dagelijks in het ziekenhuis om bestraling te ondergaan. Vooral door oudere patiënten wordt dit als belastend ervaren. Met dit onderzoek wordt gekeken of een eenmalige dosis bestraling op de borsttumor haalbaar is als behandeling. Dit project is een eerste stap op weg naar een minder belastende behandeling voor oudere patiënten.
  lees meer
 • Minder pijn bij mammografie
  In Nederland krijgen vrouwen vanaf 50 jaar elke twee jaar een oproep om mee te doen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker. Dit gebeurt met een mammografie. Daarbij worden röntgenfoto's van de borsten gemaakt. Voor een goede kwaliteit is het nodig de borst plat te drukken onder een compressieplaat. Dit is voor veel vrouwen vervelend of zelfs pijnlijk. Daarom dit onderzoek om te kijken of een andere manier minder pijnlijk is.
  lees meer
 • Mindfulnesstraining voor patiënten en hun partners
  Mindfulness voor patiënten en partners. Bij succes zal de training structureel worden opgenomen in het behandelaanbod voor borstkankerpatiënten.
  lees meer
 • Op adem na borstkanker
  ‘Op adem na Borstkanker’ is een online zelfhulpprogramma dat bewezen effectief is in het versnellen van emotioneel herstel tijdens de eerste maanden na de curatieve behandeling van borstkanker (BREATH project: Pink Ribbon financiering 2009-2013). Knelpunt voor veel zorginnovaties is de stap naar een duurzame implementatie in de dagelijkse gezondheidszorg. Barrières zijn financiering, onbekendheid bij de zorgvrager, wet- en regelgeving en draagvlak bij medische professionals. Samenvattend bereiken effectieve zorginnovaties vaak de individuele patiënt niet.
  lees meer
 • Immunotherapie op maat voor patiënten met uitgezaaide triple negatieve borstkanker
  Triple negatieve borstkanker (TNBC) is een agressieve vorm van borstkanker die vaak bij jonge vrouwen (< 45 jaar) voorkomt. Door de afwezigheid van de 3 receptoren kan deze vorm van kanker niet behandeld worden met hormoontherapie of HER2 (eiwit)-remmende medicijnen, maar alleen met standaard chemotherapie. Als de ziekte is uitgezaaid (gemetastaseerd) overlijden de meeste patiënten binnen een jaar. Er is dan ook een grote behoefte aan nieuwe middelen om gemetastaseerd TNBC te behandelen.
  lees meer
 • Online therapie voor problemen bij seksualiteit en intimiteit
  50% van de vrouwen die behandeld zijn voor borstkanker hebben enige vorm van seksueel disfunctioneren. In deze studie wordt de effectiviteit van een online therapie programma gemeten. Dat programma is ontwikkeld voor vrouwen die door de behandeling van borstkanker seksuele en intimiteitsproblemen hebben gekregen.
  lees meer
 • Identificatie van laag-risico borstkanker
  De behandeling van agressieve borstkanker is tot nu toe vaak gelijk aan relatief ongevaarlijke vormen. Met een speciale MRI scanner hopen onderzoekers beter van tevoren kunnen bepalen welke behandeling het beste is per tumor.
  lees meer
 • Zelfhulp bij de overgang door de behandeling
  Een derde van de vrouwen die borstkanker krijgt is jonger dan 50 jaar. Door chemo- of hormoontherapie komen veel vrouwen vroegtijdig in de overgang met bijbehorende klachten. Deze worden met een zelfhulpprogramma aangepakt.
  lees meer
 • Kankerspoken
  Stichting Verdriet door je hoofd ontwikkelde kankerspoken.nl, een website met informatie voor kinderen van een ouder met kanker. Deze subsidie maakte een module voor kleuters mogelijk.
  lees meer
 • Een persoonlijk risicoprofiel voor BRCA 1 & 2 mutatiedraagsters
  In Nederland worden vrouwen met een erfelijke belasting voor borstkanker (BRCA1 en BRCA2 mutatiedraagsters) vaak met de ziekte geconfronteerd. Daarom kiezen veel BRCA1/2 mutatiedraagsters voor een preventieve borstverwijdering. Voor een deel van hen is het risico op borstkanker echter minder hoog dan nu in veel gevallen wordt verondersteld. Met deze studie willen we de voorspelling van het risico verbeteren en meer op de persoon afstemmen. In dit onderzoek vragen we mutatiedraagsters een vragenlijst in te vullen over hun leefgewoonten. Daarnaast vragen we toestemming om andere genetische veranderingen te testen dan de al bekende BRCA1/2 mutatie, uitgebreide informatie over de familiegeschiedenis bij het onderzoek te betrekken en of we hen via ziekteregistraties mogen volgen. Op basis van deze informatie wordt een voorspelling gedaan van het risico op borstkanker. Dit voorspelde risico wordt vergeleken met de werkelijkheid. Met dit onderzoek kan een meer op de persoon afgestemde risicovoorspelling worden verkregen voor een BRCA1 en BRCA2 mutatiedraagster. Hierdoor kunnen zij beter inschatten of een zware preventieve behandeling noodzakelijk is (bij een hoog risico op borstkanker), of dat zij er ook voor kunnen kiezen om deze ingreep achterwege te laten (bij een laag risico op borstkanker).
  lees meer
 • Werken na borstkanker
  Per jaar krijgen 16.000 Nederlanders borstkanker en bijna de helft daarvan heeft een baan. In de periode van behandeling kunnen de meeste borstkankerpatiënten niet werken en als ze terugkeren komen ze vaak problemen tegen. Er zijn al verschillende psychosociale interventies ontwikkeld om patiënten hierbij de ondersteunen, maar daarbij is nooit een rol weggelegd voor de huisarts. Tegelijkertijd is al in 2011 de aanbeveling gedaan om huisartsen een grotere rol te laten spelen in de nazorg bij kanker. Zij zijn op dit moment echter niet op deze taak voorbereid.
  lees meer
 • MICRA trial: voorkomen van overbehandeling van de borst door te voorspellen wat de werkzaamheid is van neo-adjuvante chemotherapie bij jonge vrouwen
  Als bij een bepaalde groep patiënten vóór de operatie voorspeld kan worden bij wie geen tumor in de borst meer aanwezig is ten gevolge van een goede werking van de chemotherapie, kan bij deze vrouwen een operatie achterwege gelaten worden en kan worden volstaan met bestraling van de borst.
  lees meer
 • Zelfmanagament cursus bij slaapproblemen
  Slaapproblemen komen veel voor bij vrouwen die behandeld zijn voor borstkanker. Medicijnen helpen vaak wel, maar hebben ook bijwerkingen. Een internetcursus, gebaseerd op cognitieve gedragstherapie, wordt nu aangepast op de borstkankerpatiënt.
  lees meer
 • Online therapie voor vermoeidheid na borstkanker
  Vermoeidheid is een veelvoorkomende klacht na behandeling van borstkanker. Het belemmert het dagelijks functioneren van (ex)-borstkankerpatiënten. Er is een internet therapie ontwikkeld waarbij patiënten door hun doen en denken te veranderen, zelf de vermoeidheid aanpakken.
  lees meer
 • Afwachten soms beter bij voorstadium borstkanker? Leren van het verleden
  Sinds de introductie van het bevolkingsonderzoek wordt ductaal carcinoom in situ (DCIS), beschouwd als een voorstadium van borstkanker, veel vaker vastgesteld. Helaas is nog onbekend welke afwijkingen zich daadwerkelijk zullen ontwikkelen tot borstkanker. De standaardbehandeling van DCIS is gelijk aan de behandeling van borstkanker en bestaat uit een borstamputatie of een borstsparende operatie, vaak gevolgd door radiotherapie. Omdat een dergelijke behandeling ingrijpend is en omdat lang niet alle vrouwen met DCIS uiteindelijk borstkanker zullen krijgen, is het zeer wenselijk beter onderscheid te kunnen maken tussen vrouwen die wel en vrouwen die geen baat hebben bij een operatieve behandeling.
  lees meer
 • De toegevoegde waarde van Multivoxel MR spectroscopie bij jonge vrouwen met een hoog risico op borstkanker
  Met behulp van een nieuwe MRI techniek met meer zekerheid bepalen of borstafwijkingen zoals gevonden bij een standaard uitgevoerd MRI onderzoek met contrast goed of kwaadaardig zijn. Daarmee kunnen onnodige invasieve procedures of onnodige uitgebreide borstoperaties in goedaardige afwijkingen voorkomen worden.
  lees meer
 • Optimale screening bij familiaire belasting
  Vrouwen met een erfelijke belasting worden regelmatig gescreend op borstkanker, meestal d.m.v. mammografie. Maar voor wie is mammografie geschikt en wie kan beter gescreend worden met een MRI?
  lees meer
 • Afwachten soms beter bij voorstadium borstkanker? Een internationale studie
  Sinds de introductie van het bevolkingsonderzoek wordt ductaal carcinoom in situ (DCIS), beschouwd als een voorstadium van borstkanker, veel vaker vastgesteld. Helaas is nog onbekend welke afwijkingen zich daadwerkelijk zullen ontwikkelen tot borstkanker. De standaardbehandeling van DCIS is gelijk aan de behandeling van borstkanker en bestaat uit een borstamputatie of een borstsparende operatie, vaak gevolgd door radiotherapie. Omdat een dergelijke behandeling ingrijpend is en omdat lang niet alle vrouwen met DCIS uiteindelijk borstkanker zullen krijgen, is het zeer wenselijk beter onderscheid te kunnen maken tussen vrouwen die wel en vrouwen die geen baat hebben bij een operatieve behandeling.
  lees meer
 • De impact van dubbelzijdige preventieve borstamputatie op overleving en kanker-gerelateerde ongerustheid bij gezonde BRCA1/2 mutatiedraagsters
  Het hoofddoel is de algehele en borstkanker gerelateerde ziektevrije overleving vergelijken voor BRCA1 en BRCA2 mutatiedraagsters die kiezen voor dubbelzijdige borstamputatie dan wel voor intensieve controle. Tevens wordt onderzocht of dit verschillend is voor BRCA1 en BRCA2 mutatiedraagsters. Ook wordt gekeken naar de kanker-gerelateerde distress (emotionele stress) van de vrouwen in beide groepen.
  lees meer
 • Optimale voorlichting en zorg voor mannen met borstkanker
  In Nederland wordt jaarlijks bij ongeveer 100 mannen (vs 15.000 vrouwen) borstkanker vastgesteld. Er is er in Nederland geen concentratie van zorg voor deze groep. Daarom is in 2011 in het UMCU een polikliniek voor mannen met borstkanker opgericht. Eerste ervaringen laten zien dat er zowel onder patiënten als behandelaren grote behoefte is aan goede informatie over de behandeling en zorg voor deze bijzondere groep. Een informatieve website met informatie-op-maat zal op landelijk niveau bijdragen aan betere zorg en kwaliteit van leven voor deze vergeten patiëntengroep.
  lees meer
 • Voeding bij chemotherapie
  Zorgt een eiwitarm dieet ervoor dat vrouwen met borstkanker minder last van bijwerkingen van chemotherapie hebben? En heeft het tegelijkertijd een beter effect op de kanker en overleving?
  lees meer
 • Lichaamsbeweging tijdens en na de behandeling
  Een beweegprogramma tijdens en na borstkanker, speciaal voor vrouwen die moeite hebben om aan sport en bewegen te beginnen.
  lees meer
 • Gelijke overlevingskansen bij behoud okselklieren?
  Bij borstkankerpatiënten met uitzaaiingen in de schildwachtklier worden vaak alle okselklieren operatief verwijderd. Deze zogenaamde okselklierdissectie is een vervelende ingreep omdat deze blijvende klachten kan veroorzaken zoals stijfheid van de schouder, ontsteking en lymfoedeem van de arm. Dit onderzoek bekijkt of de okselklierdissectie achterwege gelaten kan worden bij borstkankerpatiënten met een uitzaaiing in de schildwachtklier die een borstamputatie hebben ondergaan, met behoud van even goede ziektecontrole en overlevingskansen.
  lees meer
 • Vaststellen van hartspierbelasting (strain) voor vroege detectie van beginstadia van hartschade bij jonge borstkankeroverlevenden die behandeld zijn met anthracycline-bevattende chemotherapie
  Chemotherapie met anthracyclines* en bestraling kan het risico op hart- en vaatziekten na behandeling van borstkanker verhogen. Het is onvoldoende bekend wat de langetermijnrisico’s zijn en hoe hartschade vroeg genoeg kan worden opgespoord om tijdig te kunnen ingrijpen.
  lees meer
 • Borstsparend of niet-borstsparend opereren?
  In een aantal gevallen heeft de borstkankerpatiënt de keus of de borst wordt verwijderd of dat er borstsparend wordt geopereerd. Om haar daarbij te begeleiden wordt er een keuzehulp ontwikkeld.
  lees meer
 • Ademtest voor het opsporen van borstkanker
  Ontwikkeling en evaluatie van een ademtest als alternatief of aanvulling op mammografie.
  lees meer
 • Anti-kankermiddel op maat
  Jaarlijks krijgen 15.000 vrouwen en 87 mannen de diagnose borstkanker. Van deze groep zal 20% te maken krijgen met uitzaaiingen. Slechts een deel van de uitgezaaide borstkankerpatiënten reageert op de anti-kanker behandeling. De patiënten die niet reageren op de behandeling, ervaren wel de bijwerkingen van de behandeling. Een recent ontwikkelde techniek maakt het mogelijk om tumor “organoids” te laten groeien (een kweek van oneindig delende kankerstamcellen uit biopten van tumorweefsel van een patiënt). Dit maakt het in theorie mogelijk om, buiten het lichaam van de patiënt, te beoordelen of behandeling met specifieke antikankermiddelen bij deze individuele patiënt zinvol kan zijn. Het onderzoek zal uitwijzen of een organoidkweek uit tumorweefsel van een uitzaaiing van een individuele patiënt, de klinische gevoeligheid of resistentie van een anti-kanker behandeling in deze patiënten adequaat voorspelt. Door patiënten niet langer bloot te stellen aan ineffectieve (chemo)therapieën met bijbehorende bijwerkingen, zal de kwaliteit van leven en de overleving van deze patiënten toenemen.
  lees meer
 • Fysieke fitheid en welzijn bij uitgezaaide borstkanker
  Het valt niet mee om je goed te voelen, als je weet dat je niet meer beter wordt. Sommige patiënten met borstkanker kunnen niet meer genezen. In de tijd die zij nog hebben, volgen ze een behandeling die er op gericht is de ziekte te vertragen. Het behouden van de kwaliteit van leven is van groot belang, maar een moeilijke opgave. Naast pijn (37-78%), klagen deze patiënten over zich ‘zwak voelen' (31%), ‘vermoeidheid' (37-92%) en ‘noodzaak tot rusten' (43%). Vrouwen die lichamelijk fit zijn, hebben (gemiddeld) minder last van vermoeidheid en een betere kwaliteit van leven. Er zijn zelfs aanwijzingen, dat deze vrouwen langer leven, ook als zij borstkanker in een vergevorderd stadium hebben. Naast het bewijs voor deze positieve effecten van lichamelijke training, voelen fitte vrouwen zich (gemiddeld) meer ontspannen.
  lees meer
 • Resistentie hormonale therapie bij vrouwen met uitgezaaide; hormoongevoelige borstkanker
  Voor patiënten met uitgezaaide hormoongevoelige borstkanker, is het geven van hormonale therapie één van de belangrijkste behandelingen. Door hormonale therapie te geven, wordt de levensverwachting en de kwaliteit van leven van deze vrouwen doorgaans tijdelijk verbeterd. Helaas treedt bij alle vrouwen, ook bij degenen die eerst baat hadden bij de therapie, uiteindelijk resistentie op tegen de hormonale behandeling.
  lees meer
 • Risico op borstkanker met BRCA na eierstokkanker
  Als vrouwen met een BRCA mutatie al eierstokkanker hebben gehad, wat is dan hun risico op het krijgen van borstkanker?
  lees meer
 • PACT-studie
  De overlevingskansen voor vrouwen met borstkanker zijn de afgelopen decennia aanzienlijk verbeterd. Ondanks dat zijn er veel patiënten die last hebben van fysieke en psychosociale gevolgen, waarvan vermoeidheid één van de grootste problemen is. Bovendien houdt vermoeidheid vaak lang aan, ook nadat de behandeling is afgelopen.
  lees meer
 • Vroege opsporing borstkanker bij vrouwen met dichte borstdensiteit
  Vrouwen met een zeer hoge mammografische densiteit van het borstweefsel hebben hogere kans op borstkanker als vrouwen met een lage densiteit. Eventueel aanwezige borsttumoren zijn op een röntgenfoto moeilijk te ontdekken. Deze vrouwen zijn mogelijk gebaat bij MRI.
  lees meer
 • DENSE-on: borstdensiteit ontmaskerd
  Vrouwen met een hoge borstdensiteit (veel klier- en bindweefsel en weinig vetweefsel) krijgen vaker te maken met borstkanker dan gemiddeld. De onderzoekers ontwikkelen een model waarmee kan worden voorspeld bij wie het risico op borstkanker groter is en bij wie niet.
  lees meer
 • Mogelijkheden voor behoud van arbeidsparticipatie
  Borstkankerpatiënten blijken vaker dan gemiddeld werkloos te worden. Waardoor komt dit en hoe kunnen vrouwen beter begeleid worden in terugkeer naar werk?
  lees meer
 • Risico op hart- en vaatziekten na behandeling borstkanker
  Jaren na de behandeling tegen borstkanker kunnen er hart- en vaatproblemen optreden. Is dit het gevolg van de behandeling? En voor welke patiënten is dit vooral een probleem?
  lees meer
 • Ervaringen voorafgaand aan en na chemotherapie voor borstkanker
  In de Context studie worden de ervaringen van patiënten met kanker onderzocht. Er wordt in het bijzonder onderzoek gedaan naar ervaringen vóór, tijdens en na chemotherapie voor borstkanker. De onderzoekers kijken bijvoorbeeld naar vermoeidheid, omgang met emoties, verandering in geheugen en concentratievermogen of stress. Ook onderzoeken zij hoe mensen het beste geïnformeerd kunnen worden over bijwerkingen van de behandeling.
  lees meer
 • STIM studie: Tamoxifen als bescherming van vruchtbaarheid?
  Vrouwen met een toekomstige kinderwens kunnen hun eicellen of embryo's vooraf in laten vriezen. Hiervoor is hormoonbehandeling nodig, maar hoe veilig is dit voor vrouwen met een hormoongevoelige borstkanker? Is het veiliger om de hormoonbehandeling aan te vullen met tamoxifen of letrozole?
  lees meer
 • Borstkanker bij mannen
  Elk jaar krijgen in Nederland 87 mannen borstkanker. Zij worden op dezelfde manier behandeld als vrouwen, waardoor ze dezelfde ‘overgangsklachten’ krijgen. Doel van het onderzoek is een betere afstemming van de behandeling op mannelijke patiënten.
  lees meer
 • Kwaliteit van leven bij borstkanker
  Door regelmatig de kwaliteit van leven van borstkankerpatiënten te monitoren, hopen de onderzoekers dit onderwerp in het gesprek tussen arts en patiënt beter bespreekbaar te maken.
  lees meer
 • Karakteriseren van kankercellen in het bloed
  Door het karakteriseren van circulerende kankercellen in het bloed van patiënten met uitgezaaide borstkanker worden diagnostiek, behandeling en prognose verbeterd. Indien de methode die wordt onderzocht gebruikt kan worden, dan is dit een patiëntvriendelijkere, makkelijkere, stralingsvrije en goedkopere methode dan de andere ‘standaard’ methodes. Dit zou betekenen dat artsen hun patiënten niet meer aan vervelende onderzoeken hoeven te onderwerpen en dat ze een betere behandeling op maat kunnen voorschrijven.
  lees meer
 • Minder angst voor terugkeer van kanker
  Angst voor terugkeer van kanker is een probleem van veel vrouwen na borstkanker. Met dagelijks terugkerende problemen tot gevolg, zoals in de omgang met partner en kinderen. Een online zelfhulp cursus biedt deze vrouwen hulp.
  lees meer
 • Mindfulness-based Cognitieve Therapie (MBCT) bij borstkanker
  Veel borstkankerpatienten kampen met depressieve en angstklachten, niet alleen tijdens de behandeling maar ook erna. Mindfulness, een relatief nieuwe behandelmethode, kan helpen om klachten van angst en depressie te verminderen en kwaliteit van leven te verbeteren. In dit onderzoek wordt de effectiviteit van de groeps- en online Mindfulness training vergeleken met de gebruikelijke zorg.
  lees meer
 • Borstkanker erfelijkheidsonderzoek: gelijke kansen voor iedereen
  Erfo4all; borstkanker erfelijkheidsonderzoek. Gelijke kansen voor iedereen. Volgens de huidige richtlijn komen alle patiënten die jonger zijn dan 40 jaar in aanmerking voor een verwijzing naar de klinische genetica. Dit is in Nederland bij ruim 4% van de borstkankerpatiënten het geval. Echter, van de Turkse en Marokkaanse borstkankerpatiënten is ruim 25% jonger dan 40 jaar. Toch blijken juist de jonge Turkse en Marokkaanse borstkankerpatiënten aanzienlijk minder naar de klinische genetica te worden verwezen. Ook lager opgeleide patiënten worden minder vaak verwezen. Met het onderzoek willen we bereiken dat bij alle nieuwe borstkankerpatiënten kort na de diagnose actief wordt nagegaan of zij in aanmerking komen voor erfelijkheidsonderzoek.
  lees meer
 • Risico, screening en behandeling van borstkanker bij vrouwen uit CHEK2 c.1100delC families in Nederland
  Uit eerdere onderzoeken blijkt dat een bepaalde fout in het DNA, een zogenaamde ‘CHEK2-mutatie’, zorgt voor een grotere kans op het krijgen van borstkanker. Voor borstkanker-patiënten met deze mutatie zijn de vooruitzichten slechter dan bij patiënten zonder de mutatie. Bovendien is de kans groter dat er ook borstkanker in de andere borst optreedt. De CHEK2-mutatie komt relatief vaak voor in de Nederlandse populatie (1%) en is verhoogd in families die erfelijk belast zijn (5%). Daarom wordt er sinds kort (september 2014) in Nederland gescreend op de CHEK2-mutatie, vergelijkbaar met de BRCA-screening. Wanneer de mutatie wordt gevonden, kunnen ook naaste familieleden (eerstegraad) zich laten screenen.
  lees meer
 • Een voorspellend model voor hart- en vaatziekten na behandeling voor borstkanker
  Gelukkig overleven steeds meer patiënten borstkanker. Daarmee wordt het extra belangrijk om goed te onderzoeken met welke eventuele complicaties borstkankerpatiënten op lange termijn te maken krijgen. Zo blijkt dat een aantal hele effectieve behandelingen (chemo, immunotherapie, bestraling) het risico op hart- en vaatziekten ná borstkanker kunnen verhogen.
  lees meer
 • Lichaamsbeweging en het risico op borstkanker bij jongere vrouwen
  Welk effect heeft de frequentie, intensiteit, duur of het soort lichaamsbeweging op het risico op borstkanker bij vrouwen jonger dan 50 jaar?
  lees meer
 • Moeder zijn en borstkanker krijgen
  Meer dan 25% van de borstkankerpatiënten heeft thuiswonende kinderen. Het omgaan met borstkanker is voor zowel ouders als kinderen een complexe opgave wat kan leiden tot emotionele problemen. Naast de vele veranderingen en emoties die de diagnose voor moeders met zich meebrengt, staan zij ook voor de taak om hun kinderen te informeren over de ziekte en het verloop van de behandelingen. Tegelijkertijd is zij ook (samen met de partner) de belangrijkste bron van steun voor haar kinderen. Ook voor kinderen kan het lastig zijn om de zorg voor en over hun moeder in balans te brengen met activiteiten buiten het gezin én met de eigen behoefte aan steun.
  lees meer
 • Verbeteren van borstkankerscreening onder jonge hoog-risico vrouwen
  Vroegtijdige opsporing van borstkanker redt jaarlijks vele vrouwen het leven. Er zijn meerdere methoden om te screenen op borstkanker, maar vooral voor jonge vrouwen zijn deze niet ideaal. In het VUmc is een alternatief ontwikkeld in de vorm van een bloedtest. In dit onderzoek wordt gekeken of de bloedtest net zo goed en net zo vroeg borstkanker kan vaststellen als de huidige methoden.
  lees meer
 • Overbehandeling van triple negatieve borstkanker voorkomen
  Jonge borstkankerpatiënten hebben vaker een triple negatieve borstkanker. Dat is een agressieve vorm van borstkanker die kort na de diagnose kan terugkeren en uitzaaien, en jaarlijks ruim 2000 Nederlanders treft. Volgens de richtlijnen worden al deze patiënten na operatie/bestraling aanvullend behandeld met chemotherapie. Maar, is dit wel nodig?
  lees meer
 • Vertrouwen van patiënt in oncoloog
  Vertrouwen in de arts heeft een gunstig effect op de behandeling. Hoe beïnvloedt non-verbaal gedrag en etnische achtergrond het vertrouwen van de borstkankerpatiënt in de arts?
  lees meer
 • Verbeterde inschatting van borst- en eierstokkankerrisico
  In dit fundamentele project wordt dieper ingezoomd op de werking van BRCA- en PALB2-genen. Welke mutaties treden op en in welke gevallen leidt dit tot een minder of helemaal niet functionerend gen? En als een gen nog maar voor 50% functioneel is, is dan ook het risico op borstkanker gehalveerd?
  lees meer
 • Okselklieren veilig en minder invasief behandelen
  MINIMAX: MINder Invasief stageren en behandelen van de AXilla na behandeling met neoadjuvante systeische therapie in klierpositieve borstkanker. De richtlijnen bij borstkanker die is uitgezaaid naar de nabijgelegen okselklieren zijn niet eenduidig. Deze studie moet duidelijkheid bieden over de beste behandelmethode.
  lees meer
 • Bloedtest om terugkeer van borstkanker na hormoontherapie te voorspellen
  Gevoelige detectie van circulerende tumorcellen om residuele ziekte in borstkankerpatiënten na 5 jaar aanvullende hormonale behandeling aan te tonen.
  lees meer
 • Voorkomen van chronische pijn na borstkankerbehandeling
  In deze patiëntenstudie wordt onderzocht of online cognitieve gedragstherapie vóór de operatie kan bijdragen aan vermindering van het aantal patiënten met chronische pijn na de operatie. Dit project is uniek omdat het ingrijpt voordat chronische pijn ontstaat.
  lees meer
 • Eenmalige bestraling voor borstkanker
  Doel van het onderzoek: bepalen of een hoge dosis bestraling vóór de operatie in staat is om alle borstkankercellen te doden.
  lees meer
 • Hoe CHEK2-mutaties leiden tot borstkanker
  Bepalen wat er precies gebeurt bij het ontstaan van erfelijke borstkanker, in dit geval veroorzaakt door een mutatie in het zgn. CHEK2-gen.
  lees meer
 • Bestraling overbodig na borstkankeroperatie?
  Na chemotherapie en een operatie wordt bij veel vrouwen met borstkanker nog bestraling aan de behandeling toegevoegd, om de kans op terugkeer van de ziekte te verkleinen. Maar is die bestraling nou eigenlijk wel nodig? In dit project wordt onderzocht of deze behandeling veilig achterwege gelaten kan worden.
  lees meer
 • Risico op borstkanker in de andere borst bij BRCA 1 en BRCA 2 mutaties

  lees meer
 • Voorspellen voor welke uitgezaaide borsttumoren een operatie overbodig is
  Dit onderzoek draagt eraan bij dat het mogelijk wordt om een grote groep patiënten veilig en betrouwbaar een operatie in de lymfeklieren van de oksel te besparen.
  lees meer
 • Effect van op yoga gebaseerd stressreductie programma

  lees meer