Gynaecologische zorg voor jonge borstkankerpatiënten

Per jaar wordt in Nederland bij bijna 700 vrouwen jonger dan 40 jaar borstkanker vastgesteld. De zorg voor deze vrouwen is complex. Vaak worden ze behandeld met een agressieve chemotherapie die de vruchtbaarheid aantast. Veel vrouwen hebben echter nog een kinderwens. In veel ziekenhuizen wordt daarom met spoed IVF aangeboden, waarbij embryo’s of eicellen voorafgaand aan de behandeling worden ingevroren.

Hoe is het project uitgevoerd?
Tijdens dit project heeft het Maastricht UMC+ een poliklinisch spreekuur ontwikkeld voor jonge vrouwen met borstkanker. Jonge vrouwen kunnen terecht op het poliklinisch spreekuur als er recent een diagnose borstkanker is vastgesteld en wanneer er sprake is van een toekomstige kinderwens, zwangerschap op het moment van de diagnose borstkanker of wanneer vrouwen zwanger willen worden na de primaire behandeling van borstkanker. Vrouwen hebben op één dag gesprekken met de verschillende behandelaars over hun situatie en hun persoonlijke traject dat ze willen ingaan.

Er is onderzocht hoe jonge vrouwen omgaan met hun (tijdelijke) onvruchtbaarheid en overgangsklachten. Daarvoor werden vragenlijsten afgenomen en is een checklist ontwikkeld. Vervolgens is in kaart gebracht hoe deze groep vrouwen is samengesteld en hoe de zorg voor deze groep kan worden geoptimaliseerd.

Wat is de status van het project, zijn er resultaten?
Dit project heeft niet alleen geleid tot het poliklinisch spreekuur, maar ook tot een regelmatig overleg. Hierdoor is de zorg beter georganiseerd en kan nieuw onderzoek sneller worden geïnitieerd.

Wat is de impact voor de borstkankerpatiënt?
Betere zorg voor borstkankerpatiënten met vragen over vruchtbaarheid in het MUMC+.