Healthy survivorship @ work: training voor bedrijfsartsen

Steeds meer vrouwen die borstkanker hebben gehad willen weer aan het werk. Dit is voor (ex)kankerpatiënten niet altijd makkelijk. Bedrijfsartsen krijgen training om patiënten hierin te begeleiden

Vaak zijn er restverschijnselen zoals vermoeidheid. Daarnaast spelen ook psychologische factoren een rol, zowel bij betrokkenen zelf als bij hun collega’s en leidinggevende. Dit betekent dat er bij (ex)kankerpatiënten behoefte bestaat aan ondersteuning. Dit geldt vooral in de gevallen waarin de re-integratie niet vlekkeloos verloopt. Het ontbreekt echter in de meeste kankercentra aan specifieke kennis en menskracht om patiënten hierin te ondersteunen. In 2008 is eveneens met subsidie van Stichting Pink Ribbon in het NKI/AvL een zorgproject gestart met een bedrijfsarts consulent op de mammacarepolikliniek “de Polikliniek Werkhervatting”.

Sinds eind 2009 is in het AMC ook een bedrijfsartsconsulent beschikbaar voor oncologische patiënten. De eerste evaluaties laten zien dat bedrijfsartsconsulenten toegevoegde waarde hebben voor zowel de patiënten als de kliniek. Een logische vervolgstap is dan ook om ook in de andere kankercentra bedrijfsartsconsulenten in te schakelen. In dit project wordt een geaccrediteerde basisopleiding voor bedrijfsartsconsulenten ontwikkeld, die binnen de oncologie zullen werkzaam zijn. Bedrijfsartsen die deze training hebben gevolgd zijn in staat om zelfstandig als bedrijfsartsconsulent binnen een kankercentrum te functioneren.