Nascholing verpleegkundigen: Hoofdhuidkoeling

Hoofdhuidkoeling is een manier om tijdens de chemotherapie het haarverlies tegen te gaan. Dit project richt zich op de nascholing van verpleegkundigen op dit gebied.

Hoofdhuidkoeling wordt in steeds meer ziekenhuizen toegepast. Patiënten krijgen de informatie hierover meestal van de verpleegkundige. Van groot belang dus dat deze goed op de hoogte is, zodat patiënten van te voren goed zijn ingelicht over de procedure en alle voor- en nadelen van hoofdhuidkoeling. Op het moment van de start van dit project bestond er geen opleiding op dit gebied, maar was daar duidelijk behoefte aan. Dat bleek uit vragen die de Stichting Geef Haar een Kans en wetenschappelijk onderzoekers ontvingen van verpleegkundigen.

De stichting organiseert de scholing samen met het IKZ. Dit gebeurt tijdens lokale, regionale en landelijke bijeenkomsten. Daarnaast zal een internetforum worden opgericht en een instructie DVD ontwikkelt. Er wordt gestreefd naar een opleiding in nauwe samenwerking met professionele organisaties en accreditering van de opleiding.