Polikliniek werk en borstkanker

Verbetering van de psychosociale zorg voor vrouwen met borstkanker die problemen ervaren in hun werk.

In het AVL is in oktober 2010 het project werk en borstkanker gestart met als doel het verbeteren van de psychosociale zorg voor vrouwen met borstkanker die problemen ervaren in hun werk of bij hun werkhervatting. In maart 2009 is er een Polikliniek Werk en Borstkanker geopend waar vouwen met borstkanker een onafhankelijk klinisch arbeidsgeneeskundige kunnen consulteren. Binnen het zorgpad van borstkankerpatiënten is structurele voorlichting op het gebied van werkhervatting ontwikkeld.

Wat zijn de resultaten van dit project?
In de periode 01-03-2009 tot 01-04-2013 hebben 277 patiënten de polikliniek werk en borstkanker geconsulteerd. Het gemiddelde aantal consulten per patiënt bedroeg 1,5. Naast de reguliere face to face en telefonische contacten hebben ook tientallen vrouwen e-mailcontact gehad met de polikliniek met vragen of verzoeken om informatie.
Vrijwel alle patiënten werkten voorafgaande aan de diagnose borstkanker en werkten gemiddeld 27 uur per week. De meest genoemde lichamelijke klacht in relatie met werk was vermoeidheid. Bij 5% van de patiënten speelde ook psychische problematiek een rol.
De belangrijkste hulpvraag van de patiënten betrof de wijze van re-integratie en de rol van de eigen bedrijfsarts hierin. Meestal spitste de hulpvraag zich toe op de mate van belastbaarheid en wijze waarop het meest verantwoord kon worden opgebouwd.
Bij ruim 80% van de respondenten werd de hulpvraag voldoende beantwoord. Tevens zou meer dan 80% de polikliniek aan andere patiënten aanbevelen.

Wat is de impact voor de borstkankerpatiënt?
In het AVL is in 2012 een start gemaakt met oncologische revalidatie. Inmiddels zijn de consulten van de klinisch arbeidsgeneeskundige van de polikliniek Werk en Borstkanker geïntegreerd in het zorgpad revalidatie.