Terugkeren naar werk tijdens of na borstkanker

Een groot deel van de borstkankerpatiënten gaat of wil na de behandeling weer aan het werk. Dit is vaak niet eenvoudig. Daarom is de polikliniek Werk en Borstkanker opgezet.

De groep borstkankerpatiënten die voor kanker is behandeld en nu met de gevolgen leeft, groeit snel. Meer dan de helft van hen is jonger dan 65 jaar en maakt deel uit van de beroepsbevolking. Vaak willen zij tegen het einde of na behandeling graag weer de draad oppakken en terugkeren naar hun werk. Weer werken betekent voor velen een gevoel van terug naar ‘normaal’ en zinvol bezig zijn, wat dikwijls helpt bij het verder herstel.

Echter, veel (ex)borstkankerpatiënten ervaren problemen bij de terugkeer naar werk. Zij kunnen bijvoorbeeld te maken krijgen met vermoeidheid of andere lichamelijke gevolgen zoals pijn, misselijkheid, of oedeem die niet zelden leiden tot een verminderd werkvermogen en een langere verzuimduur. Ook problemen met cognitie, aandacht en geheugen, als ook depressieve en angstklachten komen vaak voor e hangen samen met een hoog risico op langdurig ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Daarnaast spelen andere betrokkenen zoals leidinggevenden en collega’s een grote rol.

Dit project heeft als doel om oncologische bedrijfsartsconsulent structureel in te bedden in de gebruikelijke zorg en om deze uiteindelijk breed en landelijk toepasbaar in te zetten.

Om borstkanker hanteerbaar te maken, hebben veel (ex)borstkankerpatiënten de behoefte aan steun bij de re-integratie, zo vroeg mogelijk in het behandelproces. Het ontbrak echter in de meeste kankercentra aan specifieke kennis en mankracht om hen hierin te ondersteunen. In 2008 is daarom met subsidie van Pink Ribbon in het NKI-AvL een zorgproject gestart met een bedrijfsconsulten op de mamacare poli. Omdat ook andere kankercentra en arbodiensten aangaven interesse te hebben, is in 2011 de geaccrediteerde basistraining voor bedrijfsartsenconsulenten ontwikkeld en uitgevoerd door de Polikliniek Mens en Arbeid (PMA), NSPOH, eveneens met een subsidie van Pink Ribbon.

Een tiental opgeleide oncologisch gespecialiseerde bedrijfsartsconsulenten staat nu klaar om (borst)kankerpatiënten te begeleiden en ondersteunen in 10 landelijke kankercentra. In dit project wordt voorgesteld om de haalbaarheid van het inzetten van de oncologisch gespecialiseerde bedrijfsartsconsulent te beoordelen, bevorderende en belemmerende factoren voor implementatie in kankercentra vast te stellen, de inhoud van de begeleiding te evalueren en de tevredenheid van borstkankerpatiënten en bedrijfsartsconsulenten te bevragen. Op grond van deze bevingen kan de zorg van de bedrijfsartsconsulenten worden verbeterd. De uiteindelijke landelijke inzet van de bedrijfsartsconsulenten binnen de kankercentra zal worden geoptimaliseerd en de basistraining zal worden aangepast.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door een donatie van de (deelnemers van de) VriendenLoterij.