Bij- en nascholing van mammacare verpleegkundigen

Door nascholing van verpleegkundigen verbetert de kwaliteit van zorg aan borstkankerpatiënten. Door het bundelen en uitwisselen van kennis, blijft het op de lange termijn bruikbaar.

Waarom wordt dit project uitgevoerd?
Het Landelijk Platform Special Interest Group (SIG) mammacare hecht groot belang aan de bij- en nascholing van gespecialiseerde verpleegkundigen mammacare en verpleegkundig specialisten mammacare. Vanuit een meerjarenproject wordt jaarlijks een andere bij- en nascholing gegeven met een relevant speerpunt. In de afgelopen jaren heeft het platform SIG-mammacare met subsidiegeld van Pink Ribbon een scholing over ‘hormonale therapie’ en over ‘Jonge vrouwen en borstkanker’ georganiseerd.
In 2013 is gekozen voor het thema ‘Nazorg van borstkankerpatienten met pijn en/of oedeemklachten ten gevolge van de behandeling van borstkanker’. Tijdens deze scholing zullen onder andere de lymfoedeem behandeling, Post Mastectomie Pijn Syndroom (PMPS) en hyperbare zuurstoftherapie bij de gevolgen van radiotherapie aan de orde komen.

Welke impact heeft dit project op de borstkankerpatiënt?
Door dit project kan de kennis en kunde van mammacare verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten mammacare worden gebundeld en uitgewisseld. Dit zal een positieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van zorg van patiënten met borstkanker.