Werken na borstkanker: de rol van de huisarts in voorlichting en psychosociale zorg

Per jaar krijgen 16.000 Nederlanders borstkanker en bijna de helft daarvan heeft een baan. In de periode van behandeling kunnen de meeste borstkankerpatiënten niet werken en als ze terugkeren komen ze vaak problemen tegen. Er zijn al verschillende psychosociale interventies ontwikkeld om patiënten hierbij de ondersteunen, maar daarbij is nooit een rol weggelegd voor de huisarts. Tegelijkertijd is al in 2011 de aanbeveling gedaan om huisartsen een grotere rol te laten spelen in de nazorg bij kanker. Zij zijn op dit moment echter niet op deze taak voorbereid.

Wat is het doel van dit project?
In dit project wordt de rol van de huisarts bij de nazorg van borstkankerpatiënten bij de re-integratie naar werk geïnventariseerd, om hen vervolgens te ondersteunen in hun coachende en verwijzende rol.

Hoe wordt het project uitgevoerd?
Dit project bestaat uit twee delen.
1. de behoefte aan voorlichting en nazorg op het gebied van werk inventariseren onder borstkankerpatiënten, huisartsen, bedrijfsartsen en oncologisch specialisten.
2. een “Werkwijzer voor huisartsen: handvatten om met patiënten over werk te praten” ontwerpen i.s.m. met de Nederlandse Federatie voor Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). Deze Werkwijzer komt online en op papier beschikbaar.

Wat zijn de te verwachten resultaten?

  • Meer duidelijkheid over de voorlichting en nazorg door de huisarts over kanker en werk.
  • Een Werkwijzer die huisartsen helpt borstkankerpatiënten beter te ondersteunen bij werkhervatting. Uiteindelijk zal de Werkwijzer blijvend (digitaal) worden aangeboden en geïmplementeerd worden in de zorg.
  • In de werkwijzer zal extra aandacht zijn voor bijzondere doelgroepen, zoals ZZP-ers of mannen met borstkanker.

Dit onderzoek is mede mogelijk gemaakt door een donatie van de (deelnemers van de) VriendenLoterij.