Financiering aanvragen

Pink Ribbon financiert wetenschappelijk onderzoek en projecten op het gebied van behandeling, nazorg en langetermijneffecten van borstkanker. Met als doel de juiste behandeling en optimale begeleiding én een beter en langer leven voor iedere borstkankerpatiënt.

Sinds oktober 2016 hebben Pink Ribbon en KWF hun krachten gebundeld. De organisatorische bedrijfsvoering van de beide bedrijven zijn samengevoegd. Pink Ribbon blijft een zelfstandig merk onder KWF maar zal op bepaalde organisatorische aspecten samenwerken. Zo ook op het gebied van doelbesteding.

Financiering aanvragen op het gebied van borstkankeronderzoek kunnen voortaan worden ingediend bij KWF. KWF beoordeelt onderzoek puur op kwaliteit, haalbaarheid en relevantie en wil vervolgens het beste onderzoek financieren. Dat betekent dus dat KWF Kankerbestrijding in principe onderzoek niet selecteert en financiert op het soort kanker waar het op betrekking heeft. KWF kijkt alleen naar de kwaliteit, haalbaarheid en relevantie van het onderzoek.

Nu KWF het merk Pink Ribbon heeft opgenomen, ontstaat er binnen KWF Kankerbestrijding voor het eerst geoormerkt geld voor het onderzoek naar borstkanker. Het geld dat is opgehaald door en voor Pink Ribbon, wordt door KWF doelgericht aan onderzoek en andere projecten op het gebied van borstkanker besteed.
Voor meer informatie over het aanvragen van financiering verwijzen we je naar de website van KWF Kankerbestrijding.