Toekenningen 2013 -​ 2014

2,2 miljoen toegekend aan onderzoeken en projecten:

Wetenschappelijk onderzoek: 

Doelgerichtere combinatiebehandeling bij uitgezaaide borstkanker
Projectleider: Dr. John W.M. Martens
Instituut: Erasmus MC, NKI-AvL, UMC Utrecht, verenigd in het consortium CPCT
Bedrag: € 349.924
Beknopte samenvatting: Dit onderzoek leidt hopelijk tot een snellere en doelgerichtere behandeling van vrouwen met uitgezaaide borstkanker, zonder onnodige blootstelling aan vervelende behandelingen.

Anti-kankermiddel op maat
Projectleider: Prof. Dr. Emile E. Voest
Instituut: NKI- AvL, UMCU Hubrecht Instituut
Bedrag: € 200.000 waarvan € 100.000 startsubsidie
Beknopte samenvatting: Dit onderzoek leidt hopelijk tot een kankerbehandeling op maat, waardoor de overleving en kwaliteit van leven van patiënten met uitgezaaide borstkanker sterk zullen verbeteren.

Afwachten soms beter bij voorstadium borstkanker? Leren van het verleden
Projectleider: Dr. Jelle Wesseling
Instituut: NKI-AvL, AMC, MUMC+, UMCU
Bedrag: € 280.000
Beknopte samenvatting: Dit retrospectieve onderzoek hoopt onnodige onrust, ingrijpende operaties en nadelige bijwerkingen te voorkomen door betere diagnostiek te ontwikkelen voor mensen die de diagnose DCIS (voorstadium van borstkanker) krijgen.

Afwachten soms beter bij voorstadium borstkanker? Een internationale studie
Projectleider: Dr. Jelle Wesseling
Instituut: NKI-AvL, AMC, MUMC+, UMCU
Bedrag: € 308.000
Beknopte samenvatting: Deze internationale studie hoopt onnodige onrust, ingrijpende operaties en nadelige bijwerkingen te voorkomen door betere diagnostiek te ontwikkelen voor mensen die de diagnose DCIS (voorstadium van borstkanker) krijgen.

Een persoonlijk risico-profiel voor BRCA 1 & 2 mutatiedraagsters
Projectleider: Dr. M.A. Rookus
Instituut: NKI-AvL, UMCG
Bedrag: € 345.000
Beknopte samenvatting: Met dit onderzoek kan een meer op de persoon afgestemde risicovoorspelling worden geboden aan BRCA1 en BRCA2 mutatiedraagsters (hoog risico op het krijgen van borstkanker) waardoor er onder deze groep minder borstkanker voorkomt en minder preventieve borstverwijderingen worden verricht.

Gelijke overlevingskansen bij behoud okselklieren?
Projectleider: Dr. Marjolein L. Smidt
Instituut: MUMC+, Radboud MC, Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, NKI-AvL, Diakonessen Ziekenhuis Utrecht, MAASTRO kliniek, ARTI, Instituut Verbeeten, Universiteit Tilburg
Bedrag: € 260.000
Beknopte samenvatting: Dit onderzoek bekijkt of een okselklierdissectie (operatieve verwijdering van de lymfeklieren in de oksel dat met grote vaak langdurige gevolgen gepaard gaat) achterwege gelaten kan worden met behoud van even goede ziektecontrole en overlevingskansen.

Financiering Borstkanker Onderzoek Groep (BOOG)
Instituut: (BOOG) Borstkanker Onderzoek Groep
Bedrag: € 150.000
Beknopte samenvatting: De Borstkanker Onderzoek Groep (BOOG) is de onderzoeksgroep die zich ten doel stelt al het klinisch onderzoek betreffende borstkanker in Nederland te initiëren, te bevorderen, af te stemmen en te faciliteren. Het primaire doel is de zorg voor borstkankerpatiënten te optimaliseren.

Psychosociale projecten en voorlichting:

Gedeelde besluitvorming bij uitgezaaide borstkanker
Projectleider: Mevrouw I. Raats
Instituut: CBO
Bedrag: € 112.590
Beknopte samenvatting: Dit project zorgt voor een betere samenwerking tussen patiënt en zorgverlener waardoor een gedeelde besluitvorming leidt tot passende beslissingen over diagnostiek, behandeling en zorg.

Op adem na borstkanker; van onderzoek naar standaard zorg
Projectleider: Prof. dr. J.B. Prins
Instituut: Radboud UMC Nijmegen
Bedrag: € 125.000
Beknopte samenvatting: Dit project zorgt voor een duurzame landelijke implementatie van het online zelfhulpprogramma ’Op adem na borstkanker’, dat emotioneel herstel na borstkanker versnelt.

Landelijk congres erfelijke borstkanker (BRCA)
Instituut: Borstkanker Vereniging Nederland (BVN)
Bedrag: € 65.000
Beknopte samenvatting: Congres over het thema erfelijkheid speciaal voor mensen met een (mogelijke) erfelijke belasting voor borst- en eierstokkanker.

Themadag Hoop en Vrees
Instituut: Borstkanker Vereniging Nederland (BVN)
Bedrag: € 35.000
Beknopte samenvatting: 20% van de borstkankerpatiënten krijgt te maken met uitzaaiingen. Speciaal voor deze mensen en hun naasten wordt de informatieve themadag ‘Hoop en Vrees’ georganiseerd.

Download het persbericht: Stichting Pink Ribbon hanteert nieuwe manier van financiering: ruim 2 miljoen euro aan donaties uit 2013 NU al toegekend