Informatiemateriaal over seksualiteit en borstkanker

Uit het Rutgers Nisso Groep rapport over ‘Seksuele gezondheid van jonge vrouwen met borstkanker’ van mei 2008, blijkt dat er op het gebied van seksualiteit in de zorg voor vrouwen met borstkanker nog veel te verbeteren valt. Drie organisaties waren bij dit onderzoek betrokken: Rutgers Nisso Groep, Stichting Amazones en BorstkankerVereniging Nederland.

Op het onderwerp ‘Seksualiteit na borstkanker’ ligt niet alleen bij jonge vrouwen, maar bij veel patiënten nog een taboe. Daarom willen bovengenoemde instanties een brochure over dit onderwerp maken om ten eerste de kennis bij jonge vrouwen over de relatie tussen borstkanker, seksualiteit en een kinderwens, te verbeteren. Daarnaast geeft de brochure de patiënt tips en adviezen om seksuele problemen ten gevolge van (de behandeling van) borstkanker, te verminderen.

Ten tweede wordt deze brochure ontwikkeld zodat het onderwerp seksualiteit en ook de wens om kinderen te krijgen erkend en geaccepteerd wordt als onderdeel van de zorg. Hier kan dan vervolgens de behandeling op aangepast worden.

Het bespreekbaar maken van het onderwerp seksualiteit is voor deze groep vrouwen van groot belang en kan van grote invloed zijn op hun kwaliteit van leven en op de kwaliteit van de relatie met hun partner.