Borstkanker ontsluierd: voorlichting voor allochtone vrouwen

Film gericht op de groep allochtone vrouwen. Deze vrouwen nemen minder vaak deel aan het borstkanker bevolkingsonderzoek. Deze film biedt informatie en wil het taboe op borstkanker doorbreken.

Voor veel allochtone vrouwen is het niet vanzelfsprekend om deel te nemen aan borstkanker bevolkingsonderzoek. De meerderheid van hen gaat dan ook niet in op de oproep voor dit onderzoek. Gebrek aan kennis speelt daarbij een belangrijke rol, maar ook het taboe en de vooroordelen die in veel allochtone gemeenschappen heersen rondom (borst)kanker. Met trots presenteert het Integraal Kankercentrum Oost (IKO) een nieuwe en bijzondere voorlichtingsfilm voor allochtone vrouwen: Borstkanker ontsluierd. Doel van deze film is de kennis over borstkanker te vergroten en het taboe en de vooroordelen bespreekbaar te maken. 

Borstkanker ontsluierd is geproduceerd door Nelleke Dinnissen en Paul van Laere. In samenwerking met zorg-consulente Saïda Aoulad Baktit is een film tot stand gekomen in drie afzonderlijk te bekijken delen: preventie, behandeling en beleving van borstkanker. Allochtone vrouwen uit diverse culturen worden gevolgd bij het bevolkingsonderzoek en de behandeling. Daarnaast worden ze geïnterviewd over hun ervaringen en beleving van borstkanker. Zij praten openhartig over geloof, vooroordelen, schuld en schaamte rondom kanker.