BRCA, zorg en leefstijl - 29 september 2012

Borstkankervereniging Nederland organiseerde op 29 september 2012 het congres B-last voor mensen met een (mogelijk) erfelijke belasting voor borst- en eierstokkanker. Maar ook voor partners, familie en andere belangstellenden.

B-last is een landelijke voorlichtingsdag voor families die (mogelijk) erfelijk belast zijn, het enige congres in Nederland over dit thema voor de doelgroep zelf. Het congres is geïnspireerd op Amerikaans voorbeeld. Daar is de laatste week van september voorafgaand aan de borstkankermaand de National Awareness week waarin men aandacht vraagt voor het voorkomen van borstkanker op jonge leeftijd door erfelijke belasting.

Het congres B-last is belangrijk omdat Nederland nu circa 1800 families kent waarin erfelijke belasting is aangetoond (BRCA 1 en 2). Bovendien zijn er families waar erfelijke belasting wel een rol speelt maar waar het gen nog niet kan worden vastgelegd. Van alle borstkankerpatiënten speelt bij 5 tot 8% erfelijkheid een rol. Mensen met een erfelijke belasting zien zich levenslang geconfronteerd met levensdilemma’s. Eigen verantwoordelijkheid, keuzes en gedrag spelen een grote rol. Goede voorlichting is daarvoor onmisbaar.

Het congres B-last biedt een programma waarin de actuele stand van genetische counseling, (preventieve) zorg voor erfelijk belasten en de invloed van leefstijl centraal staan. Er komt ruimte om vragen aan professionals te stellen. Ook is er een Show en tell waar vrouwen in een prettige omgeving (i.p.v. het toilet) elkaar hun borsten na een operatie kunnen laten zien en persoonlijke ervaringen kunnen uitwisselen.