Themadag Hoop en Vrees; aandacht voor uitgezaaide borstkanker

In Nederland krijgt 20% van de borstkankerpatiënten te maken met uitzaaiingen. In totaal leven er ruim 10.000 mensen met uitgezaaide borstkanker. Door steeds betere behandeling leven zij langer met een ongeneeslijke ziekte. Als genezing niet meer mogelijk is, kan je het gevoel krijgen niet meer op het netvlies van artsen te staan. Dat geldt zeker voor mensen die verder in de palliatieve fase komen. Gelukkig is er de laatste jaren steeds meer aandacht voor mensen met uitgezaaide borstkanker.

Doelstellingen
Een dag organiseren waarbij voorlichtingen en praktische (www.b-bewust.nl en praktische sessies) voor mensen met uitgezaaide borstkanker en hun naasten voorop staan. De mogelijkheid voor ontmoetingen met lotgenoten krijgt op deze themadag eveneens ruim aandacht.

Hoe wordt het project uitgevoerd?
Er wordt een projectgroep opgezet, bestaande uit ervaringsdeskundigen, ondersteund door een congresorganisatiebureau. Hierbij wordt gebruik gemaakt van advies en feedback van professionals via de BVN klankbordgroep ‘uitgezaaide borstkanker’ enIPSO. Voor deze dag wordt samengewerkt met Agora en Netwerk Palliatieve Zorg. De wensen van patiënten worden d.m.v. B-force raadplegingen en evaluaties van eerdere themadagen meegenomen in de opzet van de dag.

Wat zijn de te verwachten resultaten en follow up?
Tijdens de informatieve themadag zullen video-opnames gemaakt van de plenaire sprekers, die beschikbaar zijn voor geïnteresseerden die niet aanwezig konden zijn. Verder zal de informatie over uitgezaaide borstkanker op www.borstkanker.nl worden geupdate.
Ook zal een digitale nieuwsbriefspecial over Uitgezaaide Borstkanker worden verzonden, naar aanleiding van de Themadag Hoop en Vrees.