Behoud van vruchtbaarheid bij borstkankerpatiënten

Het aantal patiënten dat borstkanker overleeft is de afgelopen tientallen jaren enorm gestegen. Een logisch gevolg hierop is dat de kwaliteit van leven ná de behandeling voor hen en hun naasten steeds meer aandacht krijgt.

De mogelijkheid om nog kinderen te krijgen ná herstel van borstkanker, is voor veel patiënten een belangrijk criterium voor de kwaliteit van hun leven. Aangezien o.a. chemotherapie een schadelijke invloed heeft op de vruchtbaarheid is het voor veel vrouwen van groot belang dat er technieken ontwikkeld worden waarmee zij hun vruchtbaarheid kunnen behouden.

Dr. Beerendonk, aangesloten bij het Universitair Medisch Centrum Nijmegen, onderzoekt of het mogelijk is eierstokweefsel in te vriezen om zo de vruchtbaarheid te behouden bij borstkankerpatiënten die nog behandelingen moeten ondergaan die de vruchtbaarheid (kunnen) schaden. Als het mogelijk is deze techniek verder te ontwikkelen, dan zou een eventuele kans op kinderen kunnen blijven bestaan.