Implementatie 'Lastmeter'

Eén op de acht vrouwen krijgt borstkanker in Nederland. Een derde ervaart psychosociale problemen die onvoldoende worden herkend. Binnen het Nationaal Programma Kankerbestrijding wordt de Lastmeter (DT) aanbevolen om tijdig problemen in de kwaliteit van leven (distress) te signaleren.

Het doel van de huidige studie is het welbevinden van patiënten met borstkanker te optimaliseren door deze distress tijdens behandeling in kaart te brengen en zo nodig zorg aan te bieden binnen een ‘ stepped care’ programma; starten met PST en zo nodig gevolgd door gespecialiseerde psycho-oncologische zorg. Vanaf 01 april 2009 zijn 125 nieuw gediagnosticeerde patiënten gescreend op distress met de DT en de Hospital Anxiety and DepressionScale (HADS). Hiervan zijn 113 vrouwen geïncludeerd in de studie. Ruim twee derde ervaart problemen op het gebied van kwaliteit van leven waarvan 15% psychosociale zorg heeft ontvangen. De vrouwen uiten hun tevredenheid over het aanbod van screening en psycho-oncologische zorg en benoemen effecten van deze zorg. Vrouwen met borstkanker, met name jonge vrouwen die, blijkens deze studie een hogere distress ervaren kunnen steeds gemakkelijker hun weg vinden naar aanvullende zorg voor problemen op het gebied van hun kwaliteit van leven.

De Lastmeter vindt zijn weg in de kliniek en wordt breed toegepast.