Leefgewoonten en borstkanker

Te weinig bewegen is een risicofactor voor het ontstaan van borstkanker. Er zijn aanwijzingen dat voldoende beweging ook ná de diagnose borstkanker nog gezondheidswinst kan opleveren. Dit onderzoek kijkt of het beweegpatroon van vrouwen na de diagnose borstkanker verandert en of dit invloed heeft op de kwaliteit van leven. En krijgen meer of minder vrouwen opnieuw borstkanker? De vrouwen worden over langere tijd gevolgd, om ook langere termijn uitspraken te kunnen doen.

Wat is de aanleiding voor dit project?
Er lijken aanwijzingen te zijn dat fysieke activiteit en andere leefstijlfactoren het beloop van de ziekte en overleving in positieve zin kunnen beïnvloeden. Tevens lijken bijwerkingen van hormonale therapie, die een sterke invloed hebben op kwaliteit van leven en therapietrouw ook voorspellend te zijn voor het beloop van borstkanker en overleving. Deze relaties worden nader onderzocht in de IDEAL en TEAM Leefgewoontenstudies.

Hoe is het project uitgevoerd? Wat is de status van het project, zijn er resultaten?
Ongeveer 600 patiënten zijn gevraagd voor deelname aan de IDEAL Leefgewoontenstudie. Deze patiënten hebben vragenlijsten ingevuld. Er is echter nog niet voldoende respons om goede analyses te kunnen doen.

Wat is de impact voor de borstkankerpatiënt?
Er lijkt een sterke relatie te bestaan tussen lichamelijke activiteit en borstkanker overleving. Onlangs is er een relatie gevonden tussen bijwerkingen en overleving. Dit hangt ook nauw samen met therapietrouw. Deze onderwerpen blijven een belangrijk vraagstuk bij de optimale en persoonlijke behandeling van borstkanker en zijn nog onderbelicht.