Persoonlijk nazorgplan voor vrouwen met borstkanker

​Het doel van dit project was het onderzoeken van de effectiviteit en het ontwikkelen van het persoonlijk nazorgplan voor patiënten met borstkanker.

Wat is de aanleiding voor dit project? 
In het Maastricht UMC+ krijgen patiënten met borstkanker na einde van de primaire behandeling(en) een persoonlijk nazorgplan aangeboden. Ongeveer 6 tot 8 weken na einde van de behandeling wordt er een gesprek gepland bij een gespecialiseerde verpleegkundige gepland waar het nazorgplan aan bod komt met schriftelijke informatie over de vastgestelde tumorkenmerken, (na)beschouwing van gegeven en lopende behandelingen, doel en inhoud van follow-up, vaststellen van aanspreekpunt en hoofdbehandelaar, en waarbij de keuze werd aangeboden om de tussentijdse controles zonder foto’s bij de verpleegkundige te laten plaatsvinden.

Hoe wordt/is het project uitgevoerd?
Het persoonlijk nazorgplan werd geëvalueerd in een quasi-experimentele studie, waarbij patiëntentevredenheid en kwaliteit van leven belangrijke uitkomstmaten waren. De voorlopige resultaten laten zien dat de door de patiënt ervaren kwaliteit van leven bij patiënten met standaard follow-up vergelijkbaar was als bij patiënten met een persoonlijk nazorgplan. Maar, op onderdelen was de patiënttevredenheid bij de patiënten die een persoonlijk nazorgplan kregen aangeboden hoger dan bij de patiënten met standaard follow-up. Dit betrof de tijd die voor patiënten werd uitgetrokken tijdens een controle afspraak en het gerustgesteld voelen na een controle afspraak.

Wat is de status van het project, zijn er resultaten?
De doelstelling om een persoonlijke nazorgplan voor vrouwen met borstkanker te maken en implementeren is gerealiseerd. Daarnaast is er een uitstekende patiëntenfolder ontwikkeld. Verder is er 1 manuscript, dat nog gepubliceerd moet gaan worden. Er zijn vier presentaties gehouden.

Wat is de impact voor de borstkankerpatiënt?
Een belangrijke uitkomst is de diversiteit aan voorkeuren en behoeften van patiënten in de follow-up. Patiënten vonden het belangrijk om informatie te ontvangen over de bijwerkingen op korte en lange termijn na de behandeling van borstkanker. Verder waren patiënten positief over de toepassing van een persoonlijk nazorgplan in de follow-up en hadden de meeste patiënten de voorkeur voor gecombineerde follow-up door de verpleegkundige en medisch specialist.