Betere diagnose van voorstadium borstkanker (DCIS)

DCIS is een mogelijk voorstadium van borstkanker, waarvan moeilijk te bepalen is of deze inderdaad tot kanker leidt. Dit treft 1.500 mensen per jaar in Nederland. Een mammografie of een standaard MRI zijn niet altijd geschikt om de juiste diagnose te stellen.​​ Dit onderzoek wil bijdragen aan het bepalen wat voor wie de beste behandeling is.

Wat is de aanleiding voor dit onderzoek?
DCIS wordt in de meeste gevallen op het spoor gekomen door hele kleine kalkspatjes die te zien zijn op het mammogram. Echter, of er écht sprake is van DCIS, hoe groot het is en of er al een kleine kwaadaardigheid bij zit, wordt vaak niet gezien op het mammogram. Tot op heden kunnen deze kalkspatjes niet in beeld worden gebracht met een gewone MRI. Dit onderzoek bekeek de mogelijkheden van een MRI met een extra hoge resolutie (7 Tesla MRI). 

Hoe is het project uitgevoerd?
Er is een patiëntstudie opgezet om de technische haalbaarheid van een 7 Tesla borst MRI-scan te onderzoeken. Daarnaast is met de 7 Tesla MRI gekeken naar borstweefsel dat beschikbaar kwam na geplande operaties. Daaruit bleek dat calcificaties in de borst kunnen worden gedetecteerd met 7 Tesla MRI.

Wat is de impact voor de borstkankerpatiënt?
Uit dit project blijkt dat de 7 Tesla MRI-scanner met extra hoge resolutie wel DCIS kan detecteren. Vrouwen met een mogelijk voorstadium van borstkanker kunnen hiermee een betere diagnose (en behandeling) krijgen. Een inmiddels gestarte vervolgstudie moet de precieze diagnostische meerwaarde van 7 Tesla MRI-scanner ten opzichte van de klinische standaard 3 Tesla MRI-scanner aantonen. De verwachting is dat de 7 Tesla MRI-scanner met hoge resolutie binnen een aantal jaren standaard ingezet wordt bij verdenking op DCIS.