Erfelijkheidsonderzoek kort na de diagnose borstkanker: Psychosociale en medische gevolgen op de lange termijn

Hoe groot is de impact van erfelijkheidsonderzoek kort na de diagnose borstkanker? Wat is het effect op het leven van de vrouwen op de lange termijn?

Wat is aanleiding
In de toekomst zal erfelijkheidsonderzoek vaker kort na de diagnose worden aangeboden aan nieuw gediagnosticeerde patiënten. De gevolgen van deze actieve benadering waren echter niet bekend. Dit onderzoek zocht uit wat de psychosociale en medische gevolgen van erfelijkheidsonderzoek op de langere termijn zijn. 

Wat zijn de resultaten?
Ruim 200 borstkankerpatiënten, waarvan de helft een erfelijkheidsonderzoek heeft ondergaan, zijn ondervraagd. Het blijkt dat patiënten de test, gemiddeld tien jaar na de diagnose, als nauwelijks extra belastend ervaren. Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat lager opgeleide vrouwen de resultaten van erfelijkheidsonderzoek minder goed onthouden en dat zij zich daardoor minder vaak laten screenen. Vervolg op dit onderzoek is erop gericht meer bewustwording te creëren over erfelijke borstkanker bij patiënten en huisartsen en de informatie beter aan te passen op het opleidingsniveau, zodat alle patiënten de resultaten ervan makkelijker onthouden en de implicaties beter begrijpen.