Vroege opsporing van borstkanker met bloed-eiwitonderzoek (TESTBREAST studie 1)

Het vroeg opsporen van borstkanker bij mensen met een erfelijke of familiaire aanleg is extra belangrijk, omdat bij deze groep de tumor vaak veel sneller groeit. Het LUMC onderzoekt een bloedtest als alternatief voor de mammogram en MRI.

Wat is de aanleiding voor dit project?
Familiegeschiedenis en erfelijke aanleg zijn de grootste risicofactoren in de ontwikkeling van borstkanker. Uit eerder onderzoek is gebleken dat voor vrouwen met een erfelijk belasting de grootte van de tumor een belangrijke factor is voor genezing. Het vroeg opsporen van borstkanker maakt de kans om hieraan te overlijden aanzienlijk kleiner. Mammografie is niet altijd de beste manier om borstkanker in een vroeg stadium op te sporen. Een alternatief is de MRI-scan, maar deze brengt wel hoge kosten met zich mee en is tijdrovend. Een andere manier is het kijken naar de eiwitten in het bloed. Door eiwitprofielen van borstkankerpatiënten te vergelijken met profielen van gezonde personen, kunnen specifieke eiwitten worden onderscheiden die borstkanker kunnen identificeren. Dat is wat de onderzoekers in deze studie gaan uitzoeken.

Hoe is het project uitgevoerd?
Door middel van een buisje bloed hebben onderzoekers alle eiwitten in kaart gebracht. De bloedeiwitten zijn geanalyseerd met behulp van massaspectrometrie. Dit is een techniek waarbij individuele eiwitten gescheiden en geanalyseerd worden. Hierna zijn de eiwitprofielen van patiënten met borstkanker vergeleken met die van gezonde personen. Op deze manier zijn de onderzoekers erin geslaagd om erfelijke belaste vrouwen goed te classificeren met een hoge gevoeligheid en precisie. Deze methode blijkt dus geschikt te zijn voor het opsporen van borstkanker in een vroeg stadium en is daarmee een goede aanvulling voor deze patiëntengroep die vaker dan gemiddeld onderzocht wordt.

Wat zijn de resultaten?
Deze studie duurde 1 jaar en is afgerond in juli 2012. Om de test verder uit te breiden en te valideren in de overige academische centra in Nederland naast het huidige screeningschema voor patiënten met een BRCA-mutatie of erfelijke belasting. Er is ook al subsidie toegekend door Pink Ribbon voor het vervolg en verdere uitrol van dit onderzoek (€150.000). Dit onderzoek wordt mede gesteund door A Sisters Hope (€100.000).

Wat is de impact voor de borstkankerpatiënt?
Uit dit onderzoek is gebleken dat deze methode toepasbaar is voor vroege opsporing van borstkanker. Daarnaast is de gepresenteerde test goedkoper (€15,-) dan de huidige opsporingsmethodes mammogram (€50,-) en MRI (€200,-). Voor vrouwen met een erfelijke belasting en BRCA-mutatiedragers kan de ziekte door dit speciale screeningsprogramma zo beter en eerder opgespoord worden. Deze test is toegankelijker, minder belastend en goedkoper.

Lees meer over het vervolgonderzoek: Vroege opsporing van borstkanker met bloed-eiwitonderzoek