Ervaringen voorafgaand en na chemotherapie voor borstkanker

In de Context studie worden de ervaringen van patiënten met kanker onderzocht. Er wordt in het bijzonder onderzoek gedaan naar ervaringen vóór, tijdens en na chemotherapie voor borstkanker. De onderzoekers kijken bijvoorbeeld naar vermoeidheid, omgang met emoties, verandering in geheugen en concentratievermogen of stress. Ook onderzoeken zij hoe mensen het beste geïnformeerd kunnen worden over bijwerkingen van de behandeling.

Hoe wordt het project uitgevoerd?
In deze Context studie worden de ervaringen van patiënten met kanker onderzocht. Het gaat daarbij om ervaringen van patiënten vóór, tijdens en na de behandeling, bijvoorbeeld op het gebied van de omgang met emoties en stress, vermoeidheid, geheugen- en concentratievermogen (cognitieve vermogens). Daarnaast kijken de onderzoekers hoe patiënten het beste kunnen worden geïinformeerd over de behandeling en bijwerkingen van de behandeling. Om veranderingen in ervaringen over de tijd te onderzoeken, vullen de deelnemers drie keer een vragenlijst in: vóór de behandeling, na zes maanden en na 12 maanden. De vragenlijst bestaat uit een aantal opdrachten en onderdelen waarbij gevraagd wordt naar ervaringen en naar de eigen mening over het eigen functioneren en welzijn.

Wat is de status van het project, zijn er resultaten?
Door patiënten te vragen naar ervaringen tijdens de behandeling voor kanker kunnen we meer duidelijkheid krijgen over hoe patiënten de behandeling ervaren. De patiënten krijgen verschillende informatieteksten voorgelegd. Zo wordt onderzocht bij welke informatie patiënten zich het beste voelen.

Wat is de impact voor de patiënt?
Met de resultaten van dit onderzoek kan de informatievoorziening aan patiënten worden verbeterd na een intensieve behandeling van kanker. Dit is belangrijk omdat gebleken is dat informatie invloed kan hebben op het welzijn van patiënten.

Dit onderzoek is mede mogelijk gemaakt door een donatie van de (deelnemers van de) VriendenLoterij.