Effectiviteit van de lastmeter

Verpleegkundig Interventie Project (VIP) dat de effectiviteit van de lastmeter onderzoekt.

De diagnose borstkanker kan een behoorlijke invloed hebben op het leven, niet alleen tijdens de behandeling maar ook erna. Uit onderzoek is gebleken dat in Nederland nog te weinig structureel aandacht wordt besteed aan de psychosociale problemen bij patiënten met kanker. Naar aanleiding hiervan wordt geadviseerd een instrument te gebruiken om de problemen bij patiënten met kanker in kaart te brengen. Dit instrument heet de Lastmeter.

De Lastmeter is een meetinstrument dat bestaat uit drie onderdelen. Allereerst een thermometer met een schaal van 0 (geen last) tot 10 (extreem veel last), ten tweede een probleemlijst voor verschillende onderwerpen die bestaat uit 47 vragen en ten slotte wordt de vraag gesteld of de patiënt behoefte heeft om met een deskundige te praten. Het is voornamelijk de taak van de verpleegkundige om de Lastmeter te bespreken met de patiënten. Een multidisciplinair psychosociaal overleg vindt regelmatig plaats om de ervaren last en problemen te bespreken om zorg aan te kunnen bieden die past bij de behoeften van de patiënt.

Het Radboud UMC wil graag de psychosociale zorg voor de vrouw met borstkanker verbeteren. Het is echter nog niet duidelijk of door het gebruik en bespreken van de Lastmeter het welzijn van de vrouwen verbetert. Daarom onderzoekt het Radboud UMC het effect van het gebruik van de Lastmeter op het welzijn van de patiënten met borstkanker. Dit gebeurt door screening van last met behulp van de lastmeter op verschillende momenten en een gesprek hierover met de verpleegkundige. Ook wordt bekeken of deze extra begeleiding invloed heeft op de kosten van de zorg. Voor dit onderzoek worden patiënten vanaf diagnose tot 2 jaar na de behandeling gevolgd. Zij vullen op verschillende momenten vragenlijsten in over het psychosociaal welbevinden. De helft van de patiënten krijgen gedurende de 2,5 jaar op die momenten ook een gesprek met een verpleegkundige aan de hand van de Lastmeter. Inmiddels zijn er genoeg patiënten die deel nemen aan deze studie en een deel van de patiënten hebben de studie inmiddels afgerond. De eerste meting wordt op dit moment geanalyseerd.