Fertiliteitsklinieken voor borstkankerpatienten met kinderwens

Jonge vrouwen met een kinderwens maken zich vaak ernstig zorgen over het verlies van vruchtbaarheid door (de behandeling van) borstkanker.

Gynaecoloog Carina Hilders, werkzaam in het Delftse Reinier de Graaf Gasthuis en het Diaconessenhuis in Voorburg, is specialist op het gebied van fertiliteitspreservatie. Zij wil binnen een aantal academische centra speciale vruchtbaarheidsklinieken oprichten. Door goede begeleiding kunnen borstkankerpatiënten op basis van eerlijke, diepgaande voorlichting de juiste beslissingen nemen over hun behandeling en een eventuele toekomstige zwangerschap. 

Wat is de aanleiding voor dit project?
Schade aan de eierstokken met gevolgen voor de vruchtbaarheid is bij jonge vrouwen een belangrijk en veelvoorkomende bijwerking van de behandeling met chemotherapie/radiotherapie; met grote gevolgen voor de kwaliteit van leven.
Door chemotherapie/radiotherapie neemt de eicelvoorraad in de eierstokken af, waardoor de cyclus kan verdwijnen en zwanger worden niet meer mogelijk is. Of dit daadwerkelijk gebeurt is afhankelijk van de soort behandeling en de leeftijd van de patiënt. Bij een grote kans op blijvende onvruchtbaarheid is fertiliteitspreservatie een optie. Kandidaten hiervoor worden echter nog te weinig doorverwezen en zijn onvoldoende geïnformeerd. 

Hoe wordt het project uitgevoerd?
In 2009 is het Nederlands Netwerk Fertiliteitspersevatie (NNF) opgericht (www.nnf-info.nl). Dit netwerk heeft als doelstelling om de zorg voor en onderzoek naar het behoud van de mogelijikheid tot voortplanting te stimuleren wanneer de vruchtbaarheid bedreigd wordt door de behandeling van borstkanker.
Dit gebeurt door het aanbieden van fertiliteitspreservatie in alle IVF centra in Nederland. De behandelingen worden uniform aangeboden volgens bepaalde richtlijnen en worden eventueel aangepast bij nieuwe ontwikkelingen of inzichten. De behandelende arts is hierbij een gynaecoloog, die samen met een embryoloog zorg draagt voor de behandeling, die op maat en op zeer korte termijn kan worden toegepast.

Wat is de impact voor de borstkankerpatiënt?
Het Nederlands Netwerk Fertiliteitspreservatie bestaat uit zeer gemotiveerde enthousiaste professionals, die het belang van het behoud van vruchtbaarheid bij jonge vrouwen met borstkanker volledig onderkennen, waardoor fertiliteitspreservatie in de nabije toekomst wellicht geïntegreerd kan worden in de standaard behandeling.

Wat is de status van het project, zijn er resultaten?
December 2014:
* Goede en duidelijke informatievoorziening is ontwikkeld in de vorm van foldermateriaal, een app en een Decision Aid Website: www.kankerenkinderwens.nl.
Hiermee kunnen patiënten online informatie inwinnen en geholpen worden in het maken van keuzen.
* Psychologische begeleiding van patiënten vindt plaats, gebaseerd op inzichten van voorgaand onderzoek, waarbij de behoefte aan begeleiding ten aanzien van fertiliteitspreservatie zeer gewenst bleek. Dit mede gezien het korte tijdsbestek waarin borstkankerpatiënten alle informatie over de ziekte en behandelingen krijgen, en dan ook nog moeten beslissen over hun vruchtbaarheid.