Lichaamsbeweging tijdens en na de behandeling

Een beweegprogramma tijdens en na borstkanker, speciaal voor vrouwen die moeite hebben om aan sport en bewegen te beginnen.

In het Noordoosten van Nederland is het percentage vrouwen met overgewicht bovengemiddeld hoog en voldoet slechts 58% van de inwoners aan de Nederlandse beweegnorm.  Bovendien is gewichtstoename een bijwerking van antihormonale therapie, een behandeling die een deel van de vrouwen met borstkanker moet ondergaan. Lichaamsbeweging kan een belangrijke bijdrage leveren aan fysiek en psychisch herstel van borstkankerpatiënten. Daarnaast helpt het de gewichtstoename door hormoontherapie tegen te gaan. Een beweegprogramma moet ervoor zorgen dat meer borstkankerpatiënten voldoende bewegen.

Vaak doen vrouwen niet mee vanwege onwetendheid of niet kunnen meedoen. Bestaande interventies zijn vooral gericht op gemotiveerde patiënten die er zelf om vragen. Dit programma is bedoeld voor vrouwen die zelf niet intrinsiek gemotiveerd zijn.

Het programma bestaat uit behandeling door een psycholoog en een fysiotherapeut. Vrouwen krijgen voorlichting over voldoende beweging. Speciale aandacht wordt besteed aan barrières die men kan ondervinden en hoe deze te beslechten. Deze barrières zijn bijvoorbeeld het gemis van een sportmaatje, vermoeidheid en gewrichtsklachten. Samen met de patiënt zal een individueel bewegingsplan opgesteld worden om in de loop van 12 weken aan de 'combinorm' te gaan voldoen. Daarnaast zal bestudeert worden of deze interventie verdere gewichtstoename voorkomt, leidt tot een betere kwaliteit van leven en toename van de 'self-efficacy'. Een half jaar na start van de interventie wordt gemeten wat het effect van de interventie is.