Effect van op yoga gebaseerd stressreductie programma

Wat is de aanleiding voor het onderzoek?
Vrouwen met borstkanker ervaren regelmatig vermoeidheid tijdens en na hun chemotherapie. Deze klachten kunnen een negatief effect hebben op dagelijkse activiteiten, sociale relaties en werk en kunnen resulteren in een verminderde kwaliteit van leven. Het lijkt er op dat oefeningen om te ontspannen of met stressvolle situaties om te gaan, stress en vermoeidheidsklachten helpen verminderen. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat het stimuleren van beweging positief effect heeft op vermoeidheid. Bij dit onderzoeksproject willen we onderzoeken of vrouwen minder last krijgen van vermoeidheidsklachten als ze een speciaal hiervoor ontwikkeld stressreductie programma volgen tijdens de chemotherapie.

Hoe wordt het project uitgevoerd?
De helft van de plm.100 deelnemende vrouwen (St Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk) zal naast de gebruikelijke zorg twaalf weken het stressreductieprogramma volgen en de andere helft krijgt alleen de gebruikelijke zorg. De uitkomsten van deze groepen worden met elkaar vergeleken. Naast vermoeidheidsklachten willen we ook achterhalen of en hoe vrouwen tijdens hun behandeling stress ervaren, hoe ze met eventuele klachten omgaan en hoeveel invloed de klachten hebben op hun kwaliteit van leven en dagelijkse activiteiten. Tijdens de onderzoeksperiode zullen voorafgaand aan het stressreductieprogramma, na 3 maanden en na ook na 6 maanden metingen verricht worden door middel van vragenlijsten en interviews.

Wat is de status?
Het Louis Bolk Instituut heeft de eerste Nederlandse wetenschappelijke studie naar het effect van yoga op vermoeidheid en kwaliteit van leven bij vrouwen met borstkanker afgerond. In oktober 2017 publiceerde het Louis Bolk Instituut een persbericht over deze studie.

Wat is het resultaat van deze studie?
De resultaten van deze studie laten zien dat het doen van yoga tijdens de chemotherapie niet zozeer een effect heeft op vermoeidheid, maar wel degelijk een positief effect heeft op andere vlakken. Zo waren de vrouwen in de yogagroep minder misselijk en hoefden zij minder vaak over te geven. Ook hadden zij minder last van depressieve gevoelens en gingen meer van deze vrouwen binnen zes maanden weer aan het werk.

Een belangrijke vinding is dat vrouwen die deze yogalessen volgden vaker dan de vrouwen in de controle groep binnen zes maanden weer aan het werk gingen. Over het algemeen voelden de vrouwen zich gewoon beter door de yoga. Zo gaf een vrouw aan zich minder angstig en paniekerig te voelen en een ander zei: ‘Ik voel me rustig tijdens de yogales’. Uiteraard leverde de yogales ook als voordeel op dat vrouwen in contact kwamen met andere vrouwen die hetzelfde meemaakten.

De resultaten zijn hoopvol, maar nog niet doorslaggevend. Dit komt met name doordat de studie is uitgevoerd onder een relatief kleine groep vrouwen. Ondanks de relatief kleine studie zijn er veel aanknopingspunten voor vervolgonderzoek. Zo kan praktijk gericht onderzoek naar de implementatie van yoga voor vrouwen met borstkanker in of rond ziekenhuizen relevante informatie opleveren voor andere ziekenhuizen die yoga willen gaan aanbieden.