Huidsparende borstoperatie: welke methode levert het beste resultaat?

Een huidsparende borstreconstructie kan op verschillende manieren. In dit onderzoek worden twee methoden vergeleken. Wat geeft het beste resultaat?

De twee-stappen-methode is als eerste ontwikkeld en wordt tot nu toe het meest gebruikt. De reconstructie bestaat uit twee operaties: tijdens de eerste operatie zal er een tissue expander worden geplaatst. Op de poli wordt deze nadien herhaaldelijk bijgevuld om zo plaats te maken voor de prothese. In de tweede operatie gaat de tissue expander eruit en implanteert de plastische chirurg de definitieve prothese.

De een-stap-methode is een jongere techniek. In plaats van eerst gebruik te maken van een tissue expander, wordt er een “extra laag” tussen de prothese en de huid gelegd, de zogenaamde “collageen matrix”. Bij deze operatie wordt er direct een prothese geplaatst en is maar één operatie nodig. Het is de verwachting dat deze techniek een mooier resultaat geeft.

Wat is de aanleiding voor dit project?
Veel vrouwen die vanwege borstkanker een therapeutische of preventieve borstoperatie ondergaan, komen in aanmerking voor een huid sparende operatie. We weten uit verschillende onderzoeken dat een snelle borstreconstructie wenselijk is. Het verwijderen van borstklierweefsel waarbij de huid gespaard blijft, is de meest gebruikte techniek voor borstreconstructie met behulp van een prothese.
Dit kan op twee manieren: de twee-stappen-methode en de één-stap-methode. Beide worden in de huidige praktijk toegepast, maar het is onduidelijk welke van de twee technieken de beste resultaten geeft. In deze studie vergelijken de onderzoekers de twee methoden met elkaar.
De twee-stappen-methode is als eerste ontwikkeld en wordt tot nu toe het meest gebruikt. De reconstructie bestaat uit twee operaties; tijdens de eerste operatie zal er een tissue expander worden geplaatst. Op de poli wordt deze nadien herhaaldelijk bijgevuld om zo plaats te maken voor de prothese. In de tweede operatie gaat de tissue expander eruit en implanteert de plastische chirurg de definitieve prothese.
De een-stap-methode is een jongere techniek, maar wordt ook al toegepast op dit moment. In plaats van eerst gebruik te maken van een tissue expander, wordt er een “extra laag” tussen de prothese en de huid gelegd, de zogenaamde “collageen matrix”. Bij deze operatie wordt er direct een prothese geplaatst en is maar één operatie nodig. Wij verwachten dat deze techniek een mooier resultaat geeft. Wij denken dat het direct plaatsen van de prothese zonder collageen matrix een minder mooi resultaat geeft. Deze optie wordt daarom niet aangeboden.

Hoe wordt het project uitgevoerd?
In deze studie vergelijken we de twee methoden met elkaar. Er zullen 140 vrouwen participeren en deze worden allen 12 maanden gevolgd, waarbij vooral gekeken wordt naar de ervaring van de geopereerde deelneemsters.

Wat is de impact voor de borstkankerpatiënt?
Buiten de reguliere zorg wordt er aan de patiënt gevraagd of zij voorafgaand en 12 maanden na de operatie vragenlijsten willen invullen die inzicht geven in de kwaliteit van leven van de patiënt.

Wat is de status van het project, zijn er resultaten?
Dit project is afgerond. Een belangrijke uitkomst is dat het risico op complicaties bij de 1-stap methode met collageen matrix groter is dan bij de 2-staps methode. Deze techniek vereist een grote mate van expertise van het chirurgisch team en is vooral geschikt voor vrouwen met kleinere borsten en een gezonde, goed doorbloedde huid. Er werd geen verschil gevonden tussen de twee technieken betreft de gerapporteerde kwaliteit van leven en tevredenheid.

Deze studie heeft ertoe bijgedragen dat er een beter inzicht is verkregen bij welke patiënten de 1-stap techniek van waarde kan zijn. Daarnaast is er beter inzicht ontstaan in welke expertise nu vereist is om deze operaties veilig uit te
voeren.