Identificatie van laag-risico borstkanker: naar behandeling op maat

De behandeling van agressieve borstkanker is tot nu toe vaak gelijk aan relatief ongevaarlijke vormen. Met een speciale MRI scanner hopen onderzoekers beter van tevoren kunnen bepalen welke behandeling het beste is per tumor.

Wat is de aanleiding voor dit project?
De behandeling van agressieve borstkanker is tot nu toe vaak vergelijkbaar met de behandeling van relatief ongevaarlijke vormen van borstkanker. Met een speciale MRI scanner willen onderzoekers van tevoren bepalen welke behandeling het beste is per tumor.

Hoe is het project uitgevoerd?
In dit onderzoek meet men met een nieuw soort MRI scanner met een veel sterker magneetveld (7 Tesla), welke borstkankers een relatief gunstige biologie hebben en mogelijk minder agressief kunnen worden behandeld. Met deze MRI kan niet alleen de tumor scherper worden afgebeeld, maar kan ook de interne werking van de tumor worden weergegeven. Daarnaast zijn computerprogramma’s gemaakt om deze complex gedetailleerde beelden automatisch te vertalen naar een risicoschatting voor de patiënt. Het uiteindelijke doel is een behandeling op maat voor de borstkankerpatiënt.

Wat is de status van het project, zijn er resultaten?
Het project is afgerond. De patiënteninclusie is succesvol verlopen vanuit twee ziekenhuizen. De resultaten zijn geanalyseerd. Uit de analyses blijkt dat het inderdaad mogelijk is om met deze nieuwe MRI de karakteristieken van borstkanker in kaart brengen die meer kunnen vertellen over de benodigde behandeling.

Met behulp van deze “hoog veld 7 Tesla beeldvorming”, blijkt het mogelijk om een beter beeld te krijgen van de tumor. Deze 7T beeldvorming zou vooral een toegevoegde rol kunnen hebben bij het identificeren van patiënten met een rustiger type tumor, die mogelijk minder agressief zou kunnen worden behandeld. Een beter beeld van de tumor vroeg tijdens de behandeling zal uiteindelijk leiden tot een minder ingrijpende behandelingen, bijvoorbeeld door minder chemo- en hormoontherapie therapie. Men kan dus de behandeling nauwkeuriger toespitsten op de individuele patiënt.

Wat is de impact voor de borstkankerpatiënt?
Deze studie vormt de eerste stap in een onderzoekslijn om met behulp van 7T MRI de kans op overbehandeling van patiënten met rustige (indolente) tumoren te verminderen. Zoals bij elk wetenschappelijk onderzoek zullen de resultaten uit deze studie eerst bevestigd moeten worden in andere studies. Na deze validatie verwachten de onderzoekers dat deze beeldvorming een meerwaarde krijgt naast, of zelfs in plaats van, moleculaire tests zoals Mammaprint en OncotypeDX. Deze zijn relatief duur (EUR 3000 per test). De totale kosten voor een MRI scan zijn 10 maal lager (EUR 300), waardoor de 7T- test mogelijk laagdrempeliger wordt voor breder publiek.
Daarnaast is het resultaat van de test onmiddellijk beschikbaar (op dezelfde dag van diagnose indien nodig). Ten derde is high-definition 7T MRI in staat om de tumor veelzijdiger in kaart te brengen, wat lastiger is met stukjes tumorweefsel (biopten) die steekproefsgewijs en dus slechts uit een paar locaties uit de tumor kunnen worden verkregen. Men kan dus nauwkeuriger vaststellen hoe de tumor er precies uitziet, zonder een stukje weefsel te moeten prikken.

Naast veilige patiëntenselectie voor nieuwe technieken om op minimaal invasieve wijze borsttumoren te verwijderen, zal de 7T-test ook worden onderzocht bij de overweging systemische therapie uit te sluiten in patiënten met tumoren die op de grens liggen van de huidige richtlijnen, bijvoorbeeld patiënten jonger dan 35 jaar met een graad-1 tumor van 1 cm of patiënten ouder dan 35 jaar met een graad-1 tumor van 2 cm.

De (mogelijke) impact van deze bevinding voor de borstkankerpatiënt is minder overbehandeling. Deze Pink Ribbon studie vormt de eerste stap in een onderzoekslijn om met behulp van 7T MRI de kans op overbehandeling van patiënten met rustige (indolente) tumoren te verminderen.