Intimiteitsproblemen na de borstoperatie

Wat is de impact van borstamputatie en/of borstreconstructie op de lange termijn? Hoe is het zelfbeeld van de vrouwen en hoe beïnvloedt het de relatie met de partner?

Wat is de aanleiding voor dit project?
Een groot aantal vrouwen wordt per jaar geconfronteerd met borstkanker en een aanzienlijk deel hiervan ondergaat een borstamputatie. Steeds meer vrouwen kiezen hierna voor borstreconstructie om hun zelfbeeld en vrouwelijkheid te helpen herstellen. Wat precies de langere termijn impact is van borstreconstructie is nog onduidelijk. Tot nu toe is bekend dat op de korte termijn circa 30% van deze vrouwen problemen ervaart met hun nieuwe lichaam. Dit kan ook negatieve gevolgen hebben voor de (intieme) relatie met de partner. Het doel van dit project is om de langere termijn impact van borstreconstructie te onderzoeken.

Hoe wordt het project uitgevoerd?
Met behulp van interviews en vragenlijsten wordt zowel aan de vrouw als ook de partner gevraagd welke problemen zij ervaren op het gebied van het lichaamsbeeld, seksualiteit en de partnerrelatie.

Wat is de status van het project, zijn er resultaten?
De dataverzameling is bijna afgerond en de manuscripten zijn in voorbereiding.

Wat is de impact voor de borstkankerpatiënt?
Met dit onderzoek worden de psychologische gevolgen van borstamputatie met of zonder borstreconstructie in kaart gebracht. Tevens worden de zorgbehoefte en behoefte aan informatievoorziening onderzocht. Indien er een gebrek is aan zorg en/of informatievoorziening kan dit verbeterd worden op basis van de aanwijzingen die uit het onderzoek voortvloeien. De onderzoeksresultaten worden nationaal en internationaal gepubliceerd. Hierdoor wordt er op grotere schaal aandacht gevraagd voor de zorgbehoeftes van patiënt en partner in het zorgpad van borstkankerpatiënten. Indien nodig en/of gewenst, kunnen patiënten en partners hierdoor eerder worden doorverwezen voor aanvullende (psychologische) hulpverlening of informatievoorziening.