Intimiteitsproblemen na de borstoperatie

Wat is de impact van borstamputatie en/of borstreconstructie op de lange termijn? Hoe is het zelfbeeld van de vrouwen en hoe beïnvloedt het de relatie met de partner?

Wat is de aanleiding voor dit project?
Een groot aantal vrouwen wordt per jaar geconfronteerd met borstkanker en een aanzienlijk deel hiervan ondergaat een borstamputatie. Steeds meer vrouwen kiezen hierna voor borstreconstructie om hun zelfbeeld en vrouwelijkheid te helpen herstellen. Wat precies de langere termijn impact is van borstreconstructie is nog onduidelijk. Tot nu toe is bekend dat op de korte termijn circa 30% van deze vrouwen problemen ervaart met hun nieuwe lichaam. Dit kan ook negatieve gevolgen hebben voor de (intieme) relatie met de partner. Het doel van dit project is om de langere termijn impact van borstreconstructie te onderzoeken.

Hoe wordt het project uitgevoerd?
Met behulp van interviews en vragenlijsten wordt zowel aan de vrouw als ook de partner gevraagd welke problemen zij ervaren op het gebied van het lichaamsbeeld, seksualiteit en de partnerrelatie.

Wat is de status van het project, zijn er resultaten?
De dataverzameling is bijna afgerond en de manuscripten zijn in voorbereiding. Dit project is afgerond. Vrouwen die na een borstamputatie kozen voor borstreconstructie rapporteerden een beter lichaamsbeeld dan vrouwen die niet kozen voor een borstreconstructie. Vrouwen met een borstreconstructie en vrouwen zonder een amputatie verschilden op langetermijn niet in angst, depressie, lichaamsbeeld en tevredenheid met de relatie.
De partners van deze 2 groepen vrouwen vertoonden geen verschil in lichaamsbeeld van hun vrouw, en hadden een beter lichaamsbeeld van de vrouw dan de vrouwen zelf . Zowel partners als vrouwen scoorden niet lager op relatietevredenheid dan de Nederlandse normpopulatie.

Wat is de impact voor de borstkankerpatiënt?
De resultaten zullen verwerkt worden in een folder om patiënten zowel pre-als postoperatief te informeren over psychosociale gevolgen van borstreconstructie en mogelijkheden voor psychosociale hulp. Het onderzoek toont aan dat een borstreconstructie voor veel vrouwen leidt tot een significante verbetering in lichaamsbeeld na een borstamputatie, en onderstreept dat er een psychosociale indicatie bestaat voor het vergoeden van een dergelijke ingreep.