Kwaliteit van leven bij borstkanker

Door regelmatig de kwaliteit van leven van borstkankerpatiënten te monitoren, hopen de onderzoekers dit onderwerp in het gesprek tussen arts en patiënt beter bespreekbaar te maken.

De gevolgen van de diagnose en behandeling van borstkanker zijn voor iedere patiënt uniek. Vooraf is het lastig voorspellen hoe het zal gaan, zowel lichamelijk, functioneel, psychologische als sociaal. Tussen arts en patiënt wordt vooral medische informatie uitgewisseld. De psychologische en sociale aspecten blijven vaak onbesproken. Dat maakt het voor zorgverleners lastig de ziektelast en zorgbehoeften van patiënten goed in te schatten.

Deze studie onderzoekt wat het effect is van vaker meten en bespreken van informatie over kwaliteit van leven. Daarvoor vult de helft van de vrouwen die in het Leids UMC worden behandeld regelmatig vragenlijsten in. De uitkomsten hiervan geeft de zorgverlener en de patient inzicht in de gezondheidsbeleving en kan als input dienen bij het consult. De andere helft van de vrouwen krijgt de normale behandeling, zoals altijd. De onderzoekers vergelijken vervolgens welke thema's er worden besproken tijdens het consult. Ook bekijken ze of er verschillen zijn in kwaliteit van leven tussen de groepen.

De onderzoekers verwachten op basis van eerdere studies dat de eerste groep met hun arts meer zal spreken over onderwerpen met betrekking tot de kwaliteit van leven. Bovendien verwachten ze dat het consult niet perse langer duurt. De hoop is dus dat deze aanpak leidt tot een efficiënter gesprek tussen arts en patiënt, waarbij patiëntperspectief een vaste rol krijgt in het gesprek tussen arts en patiënt.

Status: Op dit moment worden vrouwen uitgenodigd om mee te doen en komen de eerste resultaten binnen. Daarnaast is er een samenwerking met het Saitama Cancer Center in Japan, waar in het najaar van 2013 een vergelijkbare studie wordt opgezet.