Vroege opsporing van borstkanker met bloed-eiwitonderzoek (TESTBREAST studie 2)

Het vroeg opsporen van borstkanker bij mensen met een erfelijke of familiaire aanleg is extra belangrijk, omdat bij deze groep de tumor vaak veel sneller groeit. Het LUMC onderzoekt een bloedtest als alternatief voor de mammogram en MRI.

Wat is de aanleiding voor dit project?
Familiegeschiedenis en erfelijke aanleg zijn de grootste risicofactoren voor het krijgen van borstkanker. Om borstkanker zo vroeg mogelijk op te sporen is er het bevolkingsonderzoek borstkanker. Daarbij krijgen alle vrouwen in Nederland na hun 50e jaar iedere twee jaar een mammografie van hun borsten. Bij vrouwen met een erfelijke belasting groeit echter de tumor vaak veel sneller dan gemiddeld. Vroege opsporing is bij deze groep dus extra belangrijk. Deze vrouwen worden daarom al jonger gescreend op borstkanker. Het nadeel daarbij is dat mammografie bij jongere vrouwen minder gevoelig is. Het alternatief is MRI, maar ook daar zitten veel nadelen aan.

Een beter alternatief en goedkoper is het gebruik van eiwitbiomarkers die te vinden zijn in een simpel buisje bloed. Door de eiwitprofielen van patiënten met borstkanker te vergelijken met die van gezonde controles kunnen specifieke eiwitten worden onderscheiden die borstkanker kunnen identificeren. In de afgelopen jaren is de infrastructuur opgezet en geoptimaliseerd voor het verzamelen en analyseren van bloedmonsters. De eerste resultaten zijn veelbelovend. De bloedtest geeft betrouwbaar resultaat en is bovendien ook veel goedkoper dan mammografie en MRI. De test wordt nu verder geëvalueerd in de verschillende centra en in het NKI-AvL. .

Hoe wordt het project uitgevoerd?
De test wordt uitgevoerd naast het huidige screeningschema. Per patiënt die terugkomt voor de halfjaarlijkse controle, wordt 1 buisje bloed verzameld.

Wat is de impact voor de borstkankerpatiënt?
De verwachting is dat deze test beter en vroeger borstkanker kan herkennen dan de huidige technieken zoals het mammogram of MRI. Bovendien is vaker onderzoek mogelijk, omdat er geen straling wordt gebruikt. De test bestaat immers uit een simpele bloedafname van 1 buisje bloed.

Afhankelijk van de resultaten zullen aanbevelingen worden opgesteld voor een meer intensief screeningbeleid naast de bestaande mammografie en MRI voor vrouwen met een erfelijke belasting voor borstkanker. Op de langere termijn kan deze test ook beschikbaar komen voor een breder populatieonderzoek.

Note: TestBreast heeft vervolg gekregen in de TestPac; de test wordt ook landelijk opgezet voor erfelijke alvleesklierkanker. Dit wordt gefinancierd door ZonMw.