Vertrouwen van patiënt in oncoloog

Vertrouwen in de arts heeft een gunstig effect op de behandeling. Hoe beïnvloedt non-verbaal gedrag en etnische achtergrond het vertrouwen van de borstkankerpatiënt in de arts?

Wat is de aanleiding voor dit project?
Voor goede borstkankerzorg is vertrouwen tussen patiënt en oncoloog cruciaal. Eerder onderzoek heeft al laten zien dat een sterk vertrouwen gepaard gaat met gunstige uitkomsten, zoals minder angst en betere therapietrouw. Het is echter niet bekend hoe sterk dit vertrouwen is en hoe het tot stand komt. Bovendien is goed mogelijk dat culturele achtergrond meespeelt. Ook daarover is zo goed als niets bekend. In dit project wordt onderzocht hoe groot het vertrouwen is van borstkankerpatiënten in hun oncoloog. Bovendien gaan de onderzoekers na wat de invloed is van het non-verbale gedrag van de oncoloog.

Hoe wordt het project uitgevoerd?
Aan het onderzoek doen vrouwen met borstkanker mee, en gezonde deelnemers met een Westerse en niet-westerse achtergrond. Zij vullen een vragenlijst in over vertrouwen in hun eigen arts. Daarnaast kijken ze naar een video van een arts-patiëntgesprek, terwijl ze zich voorstellen dat zij de patiënt zijn. Vervolgens wordt hen gevraagd het bekeken gesprek te beoordelen.


Wat is de status van het project, zijn er resultaten?
Het onderzoek is afgerond. De resultaten van dit onderzoek worden gebruikt in de opleiding en bijscholing van artsen en geneeskundestudenten. Met behulp van oa dit onderzoek kunnen hen concrete adviezen worden gegeven en vaardigheden worden geleerd.
Belangrijkste resultaten van het onderzoek:
* Vrouwen hadden meer vertrouwen in de oncoloog wanneer hij zoveel mogelijk oogcontact met de patiënte behield. Ook onthielden zij meer informatie uit het gesprek wanneer de oncoloog voldoende oogcontact had.
* Leeftijd bleek belangrijk voor vertrouwen. Hoe ouder men was, hoe sterker het vertrouwen in de oncoloog. Ook opleidingsniveau was van belang: vrouwen met een hoger opleidingsniveau gaven aan minder vertrouwen te hebben in de oncoloog.
* Gemiddeld werd de helft van de belangrijke informatie uit het gesprek door vrouwen onthouden. De hoeveelheid onthouden informatie nam sterk af met de leeftijd van de vrouwen.
Deze resultaten zijn interessant, omdat ze laten zien dat zelfs kleine verbeteringen in de communicatie ervoor kunnen zorgen dat patiënten meer vertrouwen krijgen in hun arts. Zelfs iets relatief kleins als oogcontact kan al hieraan bijdragen. En ook aan het vermogen van patiënten om belangrijke informatie beter te onthouden. Voor artsen is het relatief makkelijk om zoiets in hun communicatie aan te passen.
Het is voor iedereen belangrijk dat vertrouwen optimaal is en dat patiënten zoveel mogelijk informatie onthouden. Uit onderzoek is bekend dat dat zorgt voor minder angst en patiënten helpt om zich bijvoorbeeld beter te houden aan de adviezen van hun arts.

Wat is de impact voor de borstkankerpatiënt?
Door dit onderzoek krijgen we zicht op de bijdrage van non-verbale communicatie van de arts aan het vertrouwen. Deze kennis zal worden gebruikt in de opleiding en voorlichting aan artsen. Door betere communicatie tussen arts en patiënt neemt het vertrouwen toe en wordt de zorg aan borstkankerpatiënten beter.

Deze studie heeft inmiddels 2 publicaties opgeleverd:
Publicatie in Breast Cancer Research and Treatment
Publicatie in/op Taylor Francis Online