Vroege predictie van menopauzale status bij pre/perimenopauzale patiënten na (neo)adjuvante chemotherapie voor vroegstadium borstkanker met als doel het optimaliseren van de adjuvante endocriene therapie

Wat is de aanleiding voor dit onderzoek en wat zijn de verwachte resultaten?
Adjuvante endocriene therapie is een belangrijk onderdeel van de nabehandeling van vrouwen met hormoongevoelig borstkanker ter voorkoming van afstandsuitzaaiingen. De keuze van endocriene therapie is afhankelijk van de menopauzale status van de patiënt.
De eierstokactiviteit bij vrouwen die met chemotherapie behandeld zijn, is echter moeilijk nauwkeurig vast te stellen is met de huidige technieken. Het bepalen van bloedwaardes van twee relatief onbekende hormonen AMH en Inhibine B, zouden een betere voorspelling kunnen geven van de eierstokactiviteit.
Indien succesvol, zal met een eenvoudige methode de eierstokactiviteit na chemotherapie beter voorspelt kunnen worden waardoor hopelijk in de toekomst meer vrouwen optimale endocriene therapie te kunnen geven.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?
In totaal wordt er maximaal 8 keer één buisje bloed extra afgenomen (voor start van de chemotherapie, aan het eind van de chemotherapie en op 3, 6, 9, 12,18 en 24 maanden na de laatste chemotherapie toediening). Als er tijdens deze 2 jaar weer een regelmatige menstruele cyclus ontstaat, wordt er eenmaal extra bloed afgenomen maar daarna zijn er geen verdere bloedafnames meer nodig.
Het bloed wat voor dit onderzoek wordt afgenomen, wordt tegelijk afgenomen met een bloedafname die al noodzakelijk wordt geacht in het kader van normale patiëntenzorg (m.u.v. de afname bij 18 en 24 maanden en de extra bloedafname als de patiënt weer gaat menstrueren).
Aan het begin van het onderzoek wordt gevraagd een korte vragenlijst in te vullen over de menstruele cyclus en eventuele overgangsklachten. Ook tijdens de polikliniekbezoeken zal de behandelend arts een aantal (extra) vragen hierover stellen.

Wat is de status?
Ruim 90% van het totaal aantal patiënten voor deze studie is nu geïncludeerd. De bereidwilligheid van patiënten om te participeren blijft groot.
Nagenoeg alle patiënten die gevraagd worden om te participeren doen aan deze studie mee. Het blijft echter een schaarse groep patiënten wat sneller inclusie
lastig maakt.

Welke impact heeft het project op de patiënt?
De bereidwilligheid van patiënten om te participeren is groot. Nagenoeg alle patiënten die gevraagd worden om te participeren doen aan deze studie mee.
Reden hiervoor, aldus patiënten waarbij navraag gedaan is, blijkt de klinische relevante van de onderzoeksvraag die patiënten aanspreekt en daarnaast de zeer beperkte last (alleen afnemen van 1 extra buis bloed op moment dat er toch al bloed afname plaatsvindt).