Onderzoek behandeling borstkanker bij mannen

Elk jaar krijgen in Nederland 87 mannen borstkanker. Zij worden op dezelfde manier behandeld als vrouwen, waardoor ze dezelfde ‘overgangsklachten’ krijgen. Doel van het onderzoek is een betere afstemming van de behandeling op mannelijke patiënten.

Waarom wordt deze studie uitgevoerd?
Borstkanker komt ook voor bij mannen. In Nederland krijgen gemiddeld 87 mannen per jaar borstkanker. Dit zijn meestal mannen tussen de 60 en 80 jaar. Tot op heden krijgen zij dezelfde behandeling als hun vrouwelijke lotgenoten. Omdat mannen hormonaal verschillen van vrouwen, heeft deze behandeling vaak een behoorlijke impact op het hormonale systeem van de man.
Het doel van dit onderzoek is om voor mannen een behandeladvies op maat te ontwikkelen, waarbij de specifieke kenmerken van de patiënt en van de tumor in kaart worden gebracht.

Wat is de aanleiding voor dit project?
Borstkanker komt bij mannen relatief weinig voor (Nederland: 90 mannen per jaar). De behandeling wordt sinds 2009 bepaald door biologische kenmerken van de tumor. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen mannen of vrouwen. Omdat een man hormonaal verschilt van een vrouw en de behandeling tegen borstkanker vaak ingrijpt op het hormonale systeem, kan deze behandeling de kwaliteit-van-leven van een man met borstkanker negatief beïnvloeden. Door de kwaliteit-van-leven te betrekken bij dit vervolgonderzoek zullen betere afwegingen gemaakt kunnen worden over de meest effectieve behandeling voor een man met borstkanker, zonder al te zeer in te grijpen op zijn kwaliteit van leven.

Hoe wordt het project uitgevoerd?
In dit onderzoek volgt men mannen, vanaf het moment van diagnose tijdens en na hun behandeling. Voor Nederland verwachten de projectleiders gegevens te kunnen verzamelen van 200 mannen in een periode van 3 jaar. In deze studie verzamelt men met vragenlijsten ook informatie over de levensstijl (bijvoorbeeld roken, overgewicht) en het welzijn (kwaliteit-van-leven) van de man met borstkanker. Deze vragenlijst wordt ingevuld voordat de behandeling start en na 1 jaar en 5 jaar. De gegevens uit de vragenlijsten combineert men met informatie over de kenmerken van de tumor, behandeling en bijwerkingen daarvan en het effect van de behandeling.
Tumorweefsel wordt onderzocht in een laboratorium en opgeslagen voor toekomstig onderzoek. De overige gegevens worden opgezocht in de status van de patiënt. Vanzelfsprekend zullen de gegevens anoniem verwerkt worden. Deze mannen zullen langdurig gevolgd worden (in ieder geval 5 jaar).
Deelname aan de studie heeft geen invloed op de behandeling die de man wordt aangeboden. Alle mannen met borstkanker kunnen dus in principe deelnemen aan de studie en via hun arts aangemeld worden. Voor deelname wordt aan elke patiënt vooraf toestemming gevraagd.
Voor deze landelijke studie kunnen patiënten uit het hele land aangemeld worden. Tevens is er een parallelle internationale studie die gecoördineerd wordt door de EORTC. De gegevens van de studie in Nederland zullen worden gedeeld met de EORTC.

Welke impact heeft dit onderzoek op de borstkankerpatiënt?
De huidige behandelmethode sluit niet goed aan bij de situatie van mannen, en kan een negatief effect hebben op de geestelijke en lichamelijke toestand van een mannelijke borstkankerpatiënt. Onderzoekers hopen in de toekomst een behandelmethode op maat te kunnen creëren, met als resultaat een optimale kwaliteit van leven.

Wat is de status van het project, zijn er resultaten?
Het benodigde aantal mannen voor het onderzoek (270) is inmiddels geregistreerd, er worden geen nieuwe patiënten meer toegevoegd. Gegevens over de diagnose, kwaliteit van leven, leefstijl, behandeling en de uitkomst daarvan zijn voor een deel verzameld en worden de komende jaren aangevuld met nog te verzamelen gegevens tot aan 5 jaar na start van de registratie van een patiënt.

Verdere analyses om o.a. relatie met behandelingen en uitkomsten daarvan te bekijken zijn eind 2018 gestart. Dit moet nieuwe biomarkers opleveren die in de kliniek kunnen worden gebruikt voor behandeling op maat bij mannen met borstkanker.