Helpt lichaamsbeweging borstkanker vóór de overgang voorkomen?

Welk effect heeft de frequentie, intensiteit, duur of het soort lichaamsbeweging op het risico op borstkanker bij vrouwen jonger dan 50 jaar?

Wat was de aanleiding voor dit project?
Het is overtuigend aangetoond dat lichaamsbeweging de kans op borstkanker na de overgang verlaagt. Of datzelfde geldt voor borstkanker vóór de menopauze was minder duidelijk. Ook is onbekend welke aspecten van lichaamsbeweging ertoe doen.

Waarom wordt deze studie uitgevoerd?
In eerder onderzoek is vastgesteld dat lichaamsbeweging bij vrouwen die de overgang al hebben doorgemaakt, het risico op borstkanker met 20 tot 40% verlaagt. Tot op heden is er bij jongere vrouwen weinig onderzoek gedaan naar de rol van lichaamsbeweging op het borstkankerrisico.

Hoe is het project uitgevoerd?
Gegevens over sportactiviteit, wandelen en fietsen naar school/werk en andere bekende risicofactoren voor borstkanker werden verzameld, door middel van een vragenlijst. Incidentie van borstkanker werd verkregen door koppeling met de Nederlandse Kankerregistratie (1989-2009). Met behulp van een statistische analyse werd het effect van recreatieve lichamelijke activiteit op premenopauzaal
borstkankerrisico in beeld gebracht.

Wat zijn de resultaten?
In deze studie vond men een verband tussen recente sport activiteit en de kans op borstkanker vóór de menopauze. Het ging hierbij vooral om het aantal uur dat per week werd gesport en minder om de intensiteit daarvan. Voor sporten op jonge leeftijd en alle sport gedurende het leven bij elkaar opgeteld, werd geen verband met de kans op borstkanker gevonden. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn, dat alleen
relatief recent sporten een effect heeft. Maar omdat in deze studie door middel van een vragenlijst informatie over sporten in het verleden werd gevraagd, kan het ook zo zijn dat de resultaten hierdoor vertroebeld zijn en dat daarom geen verband met sporten op heel jonge leeftijd werd gevonden.
Dit onderzoek laat zien dat het belangrijk is om op elke leeftijd lichamelijke activiteit te verrichten. Door te sporten verkleinen vrouwen hun kans op borstkanker, ongeacht hun leeftijd. (Momenteel wordt gewerkt aan een Engelstalig artikel voor publicatie in een internationaal wetenschappelijk tijdschrift.)

Wat is de status?
Deze studie is afgerond.

Welke impact heeft dit onderzoek op de borstkankerpatiënt?
Naar verwachting zullen de resultaten van dit onderzoek bijdragen aan de kennis hierover en gebruikt kunnen worden in voorlichting over preventie van borstkanker op alle leeftijden.