FaMRIsc: Optimale screening bij jonge vrouwen met familiaire belasting

Vrouwen met een erfelijke belasting worden regelmatig gescreend op borstkanker, meestal d.m.v. mammografie. Maar voor wie is mammografie geschikt en wie kan beter gescreend worden met een MRI?

Waarom wordt deze studie uitgevoerd?
In sommige families komt borstkanker aantoonbaar vaker voor. Gezonde vrouwen in deze families hebben verhoogd risico om ook borstkanker te krijgen. Vaak al op jongere leeftijd. Daarom worden deze vrouwen al gescreend vanaf 35/40 jaar. Uit onderzoek is gebleken dat vrouwen jonger dan vijftig jaar, vaker dicht borstklierweefsel hebben. Dit kan leiden tot een laag opsporingsvermogen van de mammografie, terwijl het risico op borstkanker verhoogd is. Bij het gebruik van MRI bij dicht klierweefsel, kan borstkanker wel opgespoord worden. Nadelen daarvan zijn de hoge kosten en de mogelijkheid van het missen van een voorstadium van borstkanker. Uit dit onderzoek moet blijken welke opsporingsmethode van borstkanker het beste past bij een patiënt.

Hoe wordt de studie uitgevoerd?
Deze studie wordt uitgevoerd bij vrouwen tussen de 30 en 55 jaar, die wegens familiaire belasting worden gescreend. Bij de helft van de vrouwen wordt naast de screening met jaarlijks mammografie en lichamelijk onderzoek, ook nog een MRI gemaakt. Omdat de MRI zo gevoelig is voor borstkanker wordt bij deze vrouwen in jaar 2 en jaar 4 de mammografie achterwege gelaten. Bij alle vrouwen wordt de dichtheid van het borstklierweefsel gemeten op de mammografie.

Wat is de status/zijn er resultaten?
De studie is open voor deelname van nieuwe vrouwen. Per 1-4-2016 nemen 1528 vrouwen deel, van wie 1321 met randomisatie. Er zijn tot nu toe 40 mammacarcinomen gedetecteerd.

Welke impact heeft dit onderzoek op de borstkankerpatiënt?
Door de resultaten zal mogelijk een betere screening kunnen plaatsvinden. Er wordt duidelijk welke opsporingsmethode het beste past bij een patiënt.
In de toekomst kan men mogelijk de keuze van screening met of MRI of mammografie af laten hangen van een eenmalige dichtheidsmeting van het borstklierweefsel. Daardoor kunnen de beste screeningsresultaten worden verkregen voor iedere vrouw met zo min mogelijk belastende onderzoeken.