Afwachten soms beter bij voorstadium borstkanker? Een internationale studie

Sinds de introductie van het bevolkingsonderzoek wordt ductaal carcinoom in situ (DCIS), beschouwd als een voorstadium van borstkanker, veel vaker vastgesteld. Helaas is nog onbekend welke afwijkingen zich daadwerkelijk zullen ontwikkelen tot borstkanker. De standaardbehandeling van DCIS is gelijk aan de behandeling van borstkanker en bestaat uit een borstamputatie of een borstsparende operatie, vaak gevolgd door radiotherapie. Omdat een dergelijke behandeling ingrijpend is en omdat lang niet alle vrouwen met DCIS uiteindelijk borstkanker zullen krijgen, is het zeer wenselijk beter onderscheid te kunnen maken tussen vrouwen die wel en vrouwen die geen baat hebben bij een operatieve behandeling.

Wat is het doel van het onderzoek?
Dit onderzoek zal zoeken naar kenmerken van DCIS, gevonden door detectie van microkalk, die accuraat kunnen voorspellen of zo’n afwijking ongevaarlijk is of toch (ingrijpend) behandeld zal moeten worden.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?
Het betreft een internationale studie naar vrouwen met DCIS met een zeer lage kans op overlijden. Als de afwijking al leidt tot borstkanker is de kans om er aan te overlijden tenminste 10-50 keer kleiner dan door andere oorzaken. Deze vrouwen worden standaard behandeld of nauwgezet in de gaten gehouden zonder operatie om te bepalen of achterwege laten van behandeling veilig is. Evaluatie van de kwaliteit van leven van deze vrouwen speelt een centrale rol in deze studie. Te denken valt aan aspecten als zelfbeeld, cosmetiek, zorgen over de gezondheid, enzovoort. Betrouwbare en realistische informatie voor de zorgverleners en de patiënten bij laag risico DCIS over de voordelen en nadelen van behandelen vs. actief afwachten is voor deze studie cruciaal.
Dit onderzoek heeft nauwe banden met het onderzoek “Afwachten soms beter bij voorstadium borstkanker? Leren van het verleden”.

Wat zijn de te verwachten resultaten?
Meer precieze diagnostiek van DCIS mogelijk maken. Zo kunnen vrouwen die geen levensreddend voordeel hebben bij operatie beter geselecteerd worden.

Wat is de impact en relevantie voor de borstkankerpatiënt?
Door betere diagnostiek van de onschadelijke afwijkingen, worden onnodige onrust, ingrijpende operaties en nadelige bijwerkingen voorkomen. Als we betrouwbaar hebben vastgesteld dat DCIS met een laag risico niet levensbedreigend is, dan kan veel vrouwen een operatie en bestraling bespaard blijven. Dit zal voor vrouwen zowel lichamelijk als psychisch een groot voordeel hebben.