Afwachten soms beter bij voorstadium borstkanker? Leren van het verleden

Sinds de introductie van het bevolkingsonderzoek wordt ductaal carcinoom in situ (DCIS), beschouwd als een voorstadium van borstkanker, veel vaker vastgesteld. Helaas is nog onbekend welke afwijkingen zich daadwerkelijk zullen ontwikkelen tot borstkanker. De standaardbehandeling van DCIS is gelijk aan de behandeling van borstkanker en bestaat uit een borstamputatie of een borstsparende operatie, vaak gevolgd door radiotherapie. Omdat een dergelijke behandeling ingrijpend is en omdat lang niet alle vrouwen met DCIS uiteindelijk borstkanker zullen krijgen, is het zeer wenselijk beter onderscheid te kunnen maken tussen vrouwen die wel en vrouwen die geen baat hebben bij een operatieve behandeling.

Wat is het doel van het onderzoek?
Dit onderzoek zal zoeken naar kenmerken van DCIS, gevonden door detectie van microkalk, die accuraat kunnen voorspellen of zo’n afwijking ongevaarlijk is of toch (ingrijpend) behandeld zal moeten worden.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?
In dit onderzoek worden de gegevens verzameld van alle vrouwen doorverwezen tussen 1998-2008 via het Bevolkingsonderzoek vanwege DCIS. Dit wordt gecombineerd met gegevens uit de pathologierapporten en de Nederlandse Kanker Registratie. Hieruit kunnen we de kans op terugkeer van de afwijking in dezelfde borst afleiden, evenals de kans op het krijgen van borstkanker en de kans op het overlijden daaraan. Uit 200 afwijkingen wordt DNA geïsoleerd om de genetische veranderingen op te sporen die onderscheid kunnen maken tussen ongevaarlijke in situ afwijkingen vs. meer agressieve afwijkingen.
Dit onderzoek heeft nauwe banden met het onderzoek “Afwachten soms beter bij voorstadium borstkanker? Een internationale studie”.

Wat zijn de te verwachten resultaten?
Meer precieze diagnostiek van DCIS mogelijk maken zodat vrouwen beter geselecteerd kunnen worden die geen voordeel zouden hebben bij het operatief verwijderen afwijkingen aan de borst omdat die niet levensbedreigend zijn.

Wat is de impact en relevantie voor de borstkankerpatiënt?
Door betere diagnostiek van de onschadelijke afwijkingen, worden onnodige onrust, ingrijpende operaties en nadelige bijwerkingen voorkomen. Als we betrouwbaar hebben vastgesteld dat DCIS met een laag risico niet levensbedreigend is, dan kan veel vrouwen een operatie en bestraling bespaard blijven. Dit zal voor vrouwen zowel lichamelijk als psychisch een groot voordeel hebben.

Dit onderzoek is mede mogelijk gemaakt door een donatie van de (deelnemers van de) VriendenLoterij.