De impact van dubbelzijdige preventieve borstamputatie op overleving en kanker-gerelateerde ongerustheid bij gezonde BRCA1/2 mutatiedraagsters

Het hoofddoel is de algehele en borstkanker gerelateerde ziektevrije overleving vergelijken voor BRCA1 en BRCA2 mutatiedraagsters die kiezen voor dubbelzijdige borstamputatie dan wel voor intensieve controle. Tevens wordt onderzocht of dit verschillend is voor BRCA1 en BRCA2 mutatiedraagsters. Ook wordt gekeken naar de kanker-gerelateerde distress (emotionele stress) van de vrouwen in beide groepen.

Wat is de aanleiding voor dit onderzoek?
Vrouwen met een BRCA1 of BRCA2 mutatie hebben een sterk verhoogd risico op het krijgen van borstkanker, vaak al op jonge leeftijd (<45 jaar). Om borstkanker in een zo vroeg mogelijk stadium te ontdekken worden BRCA1/2 mutatiedraagsters regelmatig gecontroleerd, d.w.z. jaarlijkse beeldvorming door MRI (vanaf 25 jaar) en mammografie (vanaf 30 jaar). Om borstkanker te voorkomen kunnen vrouwen ook kiezen voor dubbelzijdige preventieve borstamputatie met een directe borstreconstructie. Een ingrijpende beslissing die grote consequenties kan hebben voor het lichaamsbeeld, de zelfwaardering en de seksualiteit van vrouwen. Hoewel dubbelzijdige borstamputatie het risico op het krijgen van borstkanker sterk verlaagd, is tot op heden overlevingswinst door deze drastische ingreep nog niet bevestigd. Ook is nog niet duidelijk of de effectiviteit anders is voor BRCA1 en BRCA2 mutatiedraagsters. Verder is de kwaliteit van leven na dubbelzijdige PM nog niet direct vergeleken met de kwaliteit van leven van vrouwen die onder regelmatige controle blijven en bij eventuele diagnose van borstkanker hiervoor behandeld worden.

Wat is het doel?
Het hoofddoel is de algehele en borstkanker gerelateerde ziektevrije overleving vergelijken voor BRCA1 en BRCA2 mutatiedraagsters die kiezen voor dubbelzijdige borstamputatie dan wel voor intensieve controle. Tevens wordt onderzocht of dit verschillend is voor BRCA1 en BRCA2 mutatiedraagsters. Ook wordt gekeken naar de kanker-gerelateerde distress (emotionele stress) van de vrouwen in beide groepen.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

Uit de al bestaande nationale database die is opgezet in het kader van een grote landelijke studie naar hereditair borst- en ovariumkanker (www.hebon.nl), worden BRCA1/2 mutatiedraagsters geselecteerd.
Het effect van dubbelzijdige borstamputatie op de algehele en borstkanker gerelateerde ziektevrije overleving wordt onderzocht in multivariabele Cox modellen, met de preventieve ingreep als een tijdsafhankelijke covariabele en apart voor BRCA1 en BRCA2 mutatiedraagsters. Kanker-gerelateerd distress voor vrouwen die voor dubbelzijdige PM kiezen en die onder regelmatige controle blijven, zal onderzocht worden aan de hand van door de vrouwen zelf-gerapporteerde bevindingen.

Wat zijn de te verwachten resultaten en wat is de impact voor de patiënt?

Verwacht wordt dat – door de sterke vermindering van het risico op borstkanker – vrouwen die kiezen voor dubbelzijdige borstamputatie een betere algemene en borstkanker-gerelateerde ziektevrije zullen hebben dan vrouwen die onder regelmatige controle blijven. Daarnaast wordt verwacht dat deze overlevingswinst groter is voor BRCA1 dan voor BRCA2 mutatiedraagsters. Ook wordt minder kanker-gerelateerde distress verwacht na dubbelzijdige amputatie in vergelijking met intensieve controle.
Op basis van de gevonden resultaten zullen gezonde mutatiedraagsters die voor de moeilijke keuze tussen intensieve borstkanker controle of dubbelzijdige amputatie staan, beter voorgelicht kunnen worden over de overlevingskansen bij beide opties.