De toegevoegde waarde van Multivoxel MR spectroscopie bij jonge vrouwen met een hoog risico op borstkanker

Met behulp van een nieuwe MRI techniek met meer zekerheid bepalen of borstafwijkingen zoals gevonden bij een standaard uitgevoerd MRI onderzoek met contrast goed of kwaadaardig zijn. Daarmee kunnen onnodige invasieve procedures of onnodige uitgebreide borstoperaties in goedaardige afwijkingen voorkomen worden.

Wat is de aanleiding voor dit onderzoek?
Aankleurende borstafwijkingen die - na inspuiten van contrastvloeistof - gevonden worden bij een standaard MRI onderzoek van de borst (Dynamic Contrast Enhanced Magnetic Resonance Imaging (DCE-MRI)) tijdens screeningsonderzoek van vrouwen met een verhoogd risico op borstkanker, waarbij op grond van alleen de aankleuring niet met zekerheid gezegd kan worden of deze afwijkingen goedaardig of kwaadaardig zijn.

Wat is het doel?
Met behulp van een nieuwe MRI techniek (multivoxel MR spectroscopie (MRS)) met meer zekerheid bepalen of borstafwijkingen zoals gevonden bij een standaard uitgevoerd MRI onderzoek met contrast (Dynamic Contrast Enhanced (DCE)-MRI) goed of kwaadaardig zijn. Daarmee kunnen onnodige invasieve procedures (prikken met een naald in de borstafwijking om weefsel te verkrijgen (biopt)) of onnodige uitgebreide borstoperaties voorkomen worden in goedaardige afwijkingen. De verwachting is dat vrouwen de voorkeur geven aan dit niet-invasieve MRI onderzoek boven een biopsie procedure.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?
In dit onderzoek worden vrouwen met een aankleurende (verdachte) borstafwijking en verhoogd risico op borstkanker (BRCA1 en BRCA2 genmutatie draagsters, familiaire belasting of genetische predispostie voor borstkanker, thoraxbestraling) die een standaard DCE-MRI scan ondergaan in het kader van screening achtereenvolgens gevraagd deel te nemen aan de studie (prospectief consecutief onderzoek).

Wanneer een aankleurende (verdachte) borstafwijking wordt geconstateerd komt de vrouw terug voor de standaard work-up. Dit houdt in een echografie en als de afwijking zichtbaar is volgt er een biopt. Als de afwijking niet zichtbaar is volgt een MRI-geleid biopt of opnieuw een MRI na 6 maanden.

Voordat de vrouwen de standaard work-up ondergaan, wordt een multivoxel MRS uitgevoerd. Multivoxel MRS is een nieuwe niet invasieve MRI techniek welke informatie verschaft over de stofwisselingsactiviteit van de afwijking. Hierbij wordt in de borstafwijking de hoeveel choline gemeten. Choline is een maat voor celdelingsactiviteit. Na de multivoxel MRS scan wordt de hoogste choline concentratie in aankleurende borstafwijkingen berekend. De informatie die daar uitkomt wordt gebruikt om te differentiëren tussen goedaardige en kwaadaardige borstafwijkingen. Bij kwaadaardige afwijkingen zal de hoeveelheid choline in de borstafwijking hoog zijn.

In recente publicaties werd er geen overlap tussen choline concentratie van goedaardige en kwaadaardige borstafwijkingen gevonden. Met deze studie is het de bedoeling om deze positieve uitkomsten te bevestigen in een grotere groep patiënten zodat het ook klinisch geïmplementeerd kan worden.
Voor de standaard work-up voor de studie wordt door de patholoog in het laboratorium gekeken naar het stukje weefsel dat verkregen is met het biopt. Als er na overleg wordt besloten om geen biopt te nemen, wordt de MRI na 6 maanden herhaald.
Tenslotte wordt er een vragenlijst opgesteld om te bepalen of de voorkeur van vrouwen uitgaat naar een biopt of naar een MRI scan.

Wat zijn de te verwachten resultaten en wat is de impact voor de borstkankerpatiënt?
De nieuwe MRI techniek (multivoxel MRS) kan het aantal afwijkingen dat (achteraf, na nemen van een biopt of herhalen van de MRI na 6 maanden) ten onrechte met de standaard MRI techniek als mogelijk kwaadaardig is aangemerkt verlagen en daarmee een onnodig biopt van een goedaardig afwijking voorkomen. Als een vrouw wel borstkanker heeft en er zijn meerdere aankleurende borstafwijkingen in dezelfde of andere borst die goedaardig zijn, kan een onnodige uitgebreide borstoperatie (amputatie of operatie aan de andere borst) met multivoxel MRS techniek worden voorkomen. De verwachting is dat dit niet-invasieve MRI onderzoek de voorkeur heeft boven biopsie en dat als dit MRI onderzoek wordt geïmplementeerd in de dagelijkse praktijk dit een verbetering geeft van de kwaliteit van leven voor deze groep jonge vrouwen.


Lees het bericht: 25 duizend euro voor dit onderzoek dankzij VriendenLoterij


Dr. Monique Dorrius