Hoe CHEK2-mutaties leiden tot borstkanker

Bepalen wat er precies gebeurt bij het ontstaan van erfelijke borstkanker, in dit geval veroorzaakt door een mutatie in het zgn. CHEK2-gen.

Ontrafelen hoe de CHEK2 c.1100delC mutatie tot de ontwikkeling van borstkanker leidt via genoom analyses en een humaan borst model

Wat is het doel van het onderzoek?
Bepalen wat er precies gebeurt bij het ontstaan van erfelijke borstkanker, in dit geval veroorzaakt door een mutatie in het zgn. CHEK2-gen.

Waarom is dit onderzoek nodig?
In zo’n 5 tot 10 procent van de gevallen van borstkanker, is er sprake van erfelijkheid. Wat je in zo’n geval erft is niet de ziekte, maar een DNA-fout (dat heet een mutatie) die de kans op de ziekte verhoogt.

Mutaties in BRCA-genen zijn al jaren bekend en ook al veelvuldig onderzocht. Maar ook een mutatie in het zgn. CHEK2-gen verhoogt de kans op borstkanker aanmerkelijk: de kans op het krijgen van borstkanker is ruim twee keer zo groot voor vouwen met de c.1100delC mutatie in het CHEK2-gen.

Deze vrouwen ontwikkelen meestal borstkanker op een jongere leeftijd dan de gemiddelde vrouw in Nederland (50 vs. 60 jaar). Indien deze vrouwen eenmaal borstkanker ontwikkelen hebben zij niet alleen een verhoogd risico op het ontwikkelen van borstkanker in de andere borst, maar lijken zij ook een slechtere overleving te hebben. Een teken dat de tumor agressiever is.

Hoe wordt dit onderzoek uitgevoerd?
Een belangrijke vraag die openstaat is hoe deze CHEK2-mutaties nou precies borstkanker veroorzaken. In een nog lopend onderzoek is een begin gemaakt met het oplossen van deze vraag. Het DNA van 20 borsttumoren van CHEK2-mutatiedraagsters is vergeleken met het erfelijk materiaal van borsttumoren zonder deze mutatie. Belangrijkste uitkomst van deze onderzoeken was dat CHEK2 via een ander moleculair mechanisme borstkanker veroorzaakt dan het geval is bij patiënten met BRCA-mutaties.

In dit project wordt dit mechanisme verder ontrafeld. Door dieper in de genetica van borstkanker te duiken, willen de onderzoekers ontdekken welke factoren een rol spelen in het proces van CHEK2mutatie naar het ontstaan van borstkanker. In modelsystemen willen ze precies kunnen zien wat er gebeurt voordat de ziekte daadwerkelijk optreedt.

Wat levert dit onderzoek op?
Om het ziekteproces bij CHEK2-mutaties net zo goed te doorgronden als bij BRCA-mutaties, is fundamenteel onderzoek nodig. Dat gebeurt in dit project. De kennis die dit onderzoek oplevert, kan bijdragen aan het voorkomen en beter behandelen van vrouwen met deze mutatie.