Overbehandeling van triple negatieve borstkanker voorkomen

Jonge borstkankerpatiënten hebben vaker een triple negatieve borstkanker. Dat is een agressieve vorm van borstkanker die kort na de diagnose kan terugkeren en uitzaaien, en jaarlijks ruim 2000 Nederlanders treft. Volgens de richtlijnen worden al deze patiënten na operatie/bestraling aanvullend behandeld met chemotherapie. Maar, is dit wel nodig?

Waarom wordt dit project uitgevoerd?
Jonge borstkankerpatiënten hebben vaker een triple negatieve borstkanker. Dat is een agressieve vorm van borstkanker die kort na de diagnose kan terugkeren en uitzaaien, en jaarlijks ruim 2000 Nederlanders treft. Volgens de richtlijnen worden al deze patiënten na operatie/bestraling aanvullend behandeld met chemotherapie. Eerder onderzoek heeft laten zien dat er binnen deze groep bepaalde (erfelijke) kenmerken zijn die de prognose voor de patiënt beïnvloeden. Een belangrijke, nog ongepubliceerde bevinding is dat een groot deel (62%) van de vrouwen met triple negatieve borstkanker die géén chemotherapie kreeg, na 15 jaar nog ziektevrij in leven zijn. Dat wijst erop dat chemotherapie voor deze groep patiënten vaak onnodig is. De vraag is nu: wie van deze patiënten moet je wel met chemo behandelen en wie niet?

Wat is het doel van dit onderzoek?
Het doel van dit project is om een test te ontwikkelen, die aangeeft welke jonge vrouwen met triple negatieve borstkanker hoogstwaarschijnlijk weinig baat hebben van chemotherapie. Eerdere studies hebben altijd binnen jonge vrouwen gekeken die behandeld waren met aanvullende chemotherapie, wat het niet mogelijk maakte om naar het natuurlijke beloop van de ziekte te kijken zonder het effect van de chemotherapie die erdoorheen speelt. De onderzoekers in dit project maken gebruik van een unieke Nederlandse dataset met gegevens van jonge vrouwen met triple negatieve borstkanker die wél een operatie hebben ondergaan, maar géén chemotherapie. De onderzoekers beschikken over tumorweefsel van deze patiënten waarin ze de moleculaire kenmerken in kaart brengen en kunnen linken aan de prognose van deze patiënt. Deze kenmerken kunnen worden gebruikt om voor toekomstige patiënten te bepalen of zij baat zullen hebben bij chemotherapie of niet.

Wat is de relevantie/impact voor de patiënt?
Chemotherapie is een zware behandeling die vaak gepaard gaat met slechtere kwaliteit van leven op de korte en lange termijn. Dit onderzoek kan mogelijk maken dat bepaalde jonge vrouwen met triple negatieve borstkanker in de toekomst geen chemotherapie meer hoeven te krijgen.

Dit onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door deelnemers van de VriendenLoterij.