Nieuwe bloedtest uitgezaaide borstkanker

CDK4/6-remmers zijn dure medicijnen die voor veel borstkankerpatiënten levensverlengend werken, maar niet voor iedereen. Hoe weet je snel wie baat heeft bij de behandeling?

Doel van dit onderzoek
De onderzoekers willen een test ontwikkelen die vroegtijdig aantoont of het zinvol is om hormoontherapie bij uitgezaaide borstkanker te combineren met een duur medicijn dat goed werkt, maar lang niet voor elke patiënt.

Waarom is dit onderzoek nodig?
Bij een kwart van de borstkankerpatiënten zaait de tumor uit. De meerderheid daarvan wordt hiervoor behandeld met hormoontherapie. Recent is aangetoond dat hormoontherapie effectiever is in combinatie met zogenaamde CDK4/6-remmers. Dit kan de werking van hormoontherapie verdubbelen, maar er is een groep patiënten waarbij de tumor van begin af aan ongevoelig is voor deze medicijnen. Ook zijn er patiënten met een tumor die al dermate gevoelig is voor hormoontherapie alleen, dat de CDK4/6-remmers eigenlijk niet nodig zijn. Een belangrijk gegeven, omdat deze remmers de behandeling een stuk duurder maken.

Daarom is er behoefte aan een test die voor elke patiënt snel na de start van de behandeling voorspelt of de aanvullende CDK4/6-remmers een goede optie zijn. Met de huidige technieken (CT- en botscans) kan dat pas na een aantal maanden.

Hoe wordt dit onderzoek uitgevoerd?
In Nederland wordt onderzoek gedaan naar de CDK4/6-remmers binnen de SONIA-studie, een studie waar 1050 vrouwen aan mee zullen doen. Dit project geeft de onderzoekers de mogelijkheid om snel na start van de therapie te kunnen voorspellen of de behandeling aanslaat. Dat willen ze gaan doen door DNA van de tumor in bloed te meten. De aanwezigheid van dit DNA is naar verwachting een goede voorspeller voor het aanslaan van de behandeling.

Wat levert dit onderzoek op?
Als het mogelijk is om met een bloedtest snel vast te stellen of patiënten geen baat hebben bij de aanvullende CDK4/6-remmers, dan kan hiermee gestaakt worden en blijft hen de extra bijwerkingen bespaard. Zo zal dit project bijdragen aan een betere behandelkeuze en bespaart het de gezondheidszorg het lang toedienen van dure medicijnen bij een groep die er geen baat bij heeft.