Internetbehandeling voor vermoeidheid na borstkanker

Vermoeidheid is een veelvoorkomende klacht na behandeling van borstkanker. Het belemmert het dagelijks functioneren van (ex)-borstkankerpatiënten. Er is een internet therapie ontwikkeld waarbij patiënten door hun doen en denken te veranderen, zelf de vermoeidheid aanpakken.

Hoe wordt de studie uitgevoerd?
Het doel van deze CHANGE studie is om een internetversie van de therapie te ontwikkelen. Borstkankerpatiënten kunnen deze behandeling zo gemakkelijk thuis volgen. In het onderzoek wordt verder gekeken of de internetbehandeling ook effectief is.
De studie wordt uitgevoerd onder vrouwen die ten minste drie maanden geleden hun behandeling voor borstkanker hebben afgerond. Voorafgaand aan de studie wordt met een vragenlijst de vermoeidheid gemeten. De helft van de patiënten krijgt de nieuwe internettherapie en de andere helft krijgt gebruikelijke zorg (geen specifieke therapie voor vermoeidheid). Na zes maanden wordt opnieuw de vermoeidheid gemeten en wordt ook gekeken naar hun dagelijks functioneren.
Door vergelijking van beide groepen kan worden bepaald of de internettherapie het gewenste effect heeft. Ook wordt nagegaan of de tijd die verstreken is sinds het einde van de behandeling van kanker van invloed is op het behandelresultaat. Het is bekend dat als patiënten drie maanden na het einde van de medische behandeling nog moe zijn, zij zonder behandeling vaak nog lange tijd moe blijven. Als blijkt dat deze groep goed herstelt door internettherapie, kan in het vervolg deze behandeling aangeboden worden.

Wat is de status?
Dit onderzoek is afgerond.

Welke impact heeft dit onderzoek voor de borstkankerpatiënt?
Door emoties en stress kan bij borstkankerpatiënten vermoeidheid opkomen of juist verergeren. Dit belemmert hun in het dagelijkse leven. De onderzoekers hopen uiteindelijk dat de vermoeidheid door deze gedragstherapie sterk verminderd zodat patiënten weer normaal kunnen functioneren. De bedoeling is dat patiënten ook veel eerder een behandeling kunnen krijgen.

Wat zijn de resultaten?
Ongeveer driekwart van de patiënten is na afloop van de therapie niet langer ernstig moe. Ook hebben de vrouwen minder psychische klachten en beperkingen in hun dagelijks leven. Dit blijkt uit de publicatie van 15 juni 2017 in het tijdschrift Cancer. De online therapie is vanaf juli 2017 beschikbaar als standaardzorg bij het NKCV in Amsterdam.
Lees het nieuwsbericht over deze studie: Internettherapie verhelpt vermoeidheid na borstkanker

Dit onderzoek is mede mogelijk gemaakt door een donatie van de (deelnemers van de) VriendenLoterij.

Op 24 april 2019 besteedde Koffietijd aandacht aan dit onderzoek. Dr Hans Knoop vertelde over het onderzoek. Ook Anneke zat aan tafel. Zij deed mee aan het onderzoek omdat zij extreem vermoeid was. Dankzij het programma heeft ze wee grip op haar leven. "Ik ben er weer," aldus Anneke.
Bekijk hier het item.

Lees meer over de online therapie'Op weg naar herstel' van vermoeidheid na borstkanker