Risico op borstkanker met het BRCA-gen na eierstokkanker

Als vrouwen met een BRCA mutatie al eierstokkanker hebben gehad, wat is dan hun risico op het krijgen van borstkanker?

Waarom wordt deze studie uitgevoerd?
Vrouwelijke draagsters van een mutatie in het BRCA 1 en BRCA 2 gen hebben een sterk verhoogd risico om borst- en eierstokkanker te krijgen. Tot nu toe is echter niet bekend wat het risico is op het ontwikkelen van borstkanker bij vrouwen met een BRCA 1of BRCA 2 mutatie die al voor eierstokkanker zijn behandeld.

Het is mogelijk dat het risico op borstkanker wordt verlaagd door de behandeling voor eierstokkanker. Met name door de chemotherapie en door de operatie waarbij eierstokken (en baarmoeder en eileiders) worden verwijderd. Als blijkt de groep die is behandeld voor eierstokkanker een verlaagd risoco heeft, dan zou dit gevolgen kunnen hebben voor het advies met betrekking tot de borstcontrole en preventieve borstamputatie.

Hoe wordt de studie uitgevoerd?
In dit project wordt onderzocht wat het risico op borstkanker is voor de groep BRCA 1 en BRCA 2 mutatiedraagsters die voor eierstokkanker zijn behandeld. Deze groepen worden vergeleken met het risico op borstkanker van BRCA 1 en BRCA 2 mutatiedraagsters zonder eierstokkanker. De benodigde gegevens worden gehaald uit de HEBON database. Hierin zijn gegevens opgenomen van BRCA 1 en BRACA 2 mutatiedraagsters die hiervoor toestemming hebben gegeven.

Wat is de status?
De gegevens van de vrouwen uit de HEBON database worden geanalyseerd. De resultaten zijn hopelijk eind 2016 bekend.

Welke impact heeft dit onderzoek op de patiënt?
De resultaten van dit onderzoek zijn van belang voor BRCA 1 en BRCA 2 mutatiedraagsters. Zij kunnen beter geïnformeerd worden over hun risico op borstkanker. Dit project zal verder bijdragen aan een meer persoonlijk advies met betrekking tot type en interval van borstcontrole en eventuele preventieve borstamputatie voor deze groep vrouwen die behandeld zijn voor eierstokkanker.