project-search-test

Erasmus = $kw
alle categorie
66 collection 1
result= 12
12

 • Optimale screening bij familiaire belasting
  Vrouwen met een erfelijke belasting worden regelmatig gescreend op borstkanker, meestal d.m.v. mammografie. Maar voor wie is mammografie geschikt en wie kan beter gescreend worden met een MRI?
  lees meer
 • Risico op borstkanker met BRCA na eierstokkanker
  Als vrouwen met een BRCA mutatie al eierstokkanker hebben gehad, wat is dan hun risico op het krijgen van borstkanker?
  lees meer
 • Doelgerichtere combinatiebehandeling bij uitgezaaide borstkanker
  Na de overgang worden vrouwen met hormoongevoelig borstkanker effectief behandeld met hormonale therapie met een aromataseremmer. Het toevoegen van de stof everolimus aan een aromataseremmer blijkt van toegevoegde waarde bij vrouwen met hormoongevoelig borstkanker die ongevoelig zijn (geworden) voor een aromataseremmer. De combinatie, die met serieuze bijwerkingen gepaard gaat, werkt echter niet bij iedereen. Om vrouwen met uitgezaaide borstkanker wel de lusten maar niet de lasten te laten ondervinden is het doel om een genetisch profiel in de metastase (uitzaaiing) van de patiënt te identificeren die voorspelt of de combinatie therapie zinvol is. Hierdoor kunnen patiënten sneller en doelgerichter worden behandeld, zonder onnodig te worden blootgesteld aan vervelende behandelingen.
  lees meer
 • Karakteriseren van kankercellen in het bloed
  Door het karakteriseren van circulerende kankercellen in het bloed van patiënten met uitgezaaide borstkanker worden diagnostiek, behandeling en prognose verbeterd. Indien de methode die wordt onderzocht gebruikt kan worden, dan is dit een patiëntvriendelijkere, makkelijkere, stralingsvrije en goedkopere methode dan de andere ‘standaard’ methodes. Dit zou betekenen dat artsen hun patiënten niet meer aan vervelende onderzoeken hoeven te onderwerpen en dat ze een betere behandeling op maat kunnen voorschrijven.
  lees meer
 • Borstkanker erfelijkheidsonderzoek: gelijke kansen voor iedereen
  Erfo4all; borstkanker erfelijkheidsonderzoek. Gelijke kansen voor iedereen. Volgens de huidige richtlijn komen alle patiënten die jonger zijn dan 40 jaar in aanmerking voor een verwijzing naar de klinische genetica. Dit is in Nederland bij ruim 4% van de borstkankerpatiënten het geval. Echter, van de Turkse en Marokkaanse borstkankerpatiënten is ruim 25% jonger dan 40 jaar. Toch blijken juist de jonge Turkse en Marokkaanse borstkankerpatiënten aanzienlijk minder naar de klinische genetica te worden verwezen. Ook lager opgeleide patiënten worden minder vaak verwezen. Met het onderzoek willen we bereiken dat bij alle nieuwe borstkankerpatiënten kort na de diagnose actief wordt nagegaan of zij in aanmerking komen voor erfelijkheidsonderzoek.
  lees meer
 • Risico op borstkanker in de andere borst bij BRCA 1 en BRCA 2 mutaties

  lees meer
 • De impact van dubbelzijdige preventieve borstamputatie op overleving en kanker-gerelateerde ongerustheid bij gezonde BRCA1/2 mutatiedraagsters
  Het hoofddoel is de algehele en borstkanker gerelateerde ziektevrije overleving vergelijken voor BRCA1 en BRCA2 mutatiedraagsters die kiezen voor dubbelzijdige borstamputatie dan wel voor intensieve controle. Tevens wordt onderzocht of dit verschillend is voor BRCA1 en BRCA2 mutatiedraagsters. Ook wordt gekeken naar de kanker-gerelateerde distress (emotionele stress) van de vrouwen in beide groepen.
  lees meer
 • Resistentie hormonale therapie bij vrouwen met uitgezaaide; hormoongevoelige borstkanker
  Voor patiënten met uitgezaaide hormoongevoelige borstkanker, is het geven van hormonale therapie één van de belangrijkste behandelingen. Door hormonale therapie te geven, wordt de levensverwachting en de kwaliteit van leven van deze vrouwen doorgaans tijdelijk verbeterd. Helaas treedt bij alle vrouwen, ook bij degenen die eerst baat hadden bij de therapie, uiteindelijk resistentie op tegen de hormonale behandeling.
  lees meer
 • Risico, screening en behandeling van borstkanker bij vrouwen uit CHEK2 c.1100delC families in Nederland
  Uit eerdere onderzoeken blijkt dat een bepaalde fout in het DNA, een zogenaamde ‘CHEK2-mutatie’, zorgt voor een grotere kans op het krijgen van borstkanker. Voor borstkanker-patiënten met deze mutatie zijn de vooruitzichten slechter dan bij patiënten zonder de mutatie. Bovendien is de kans groter dat er ook borstkanker in de andere borst optreedt. De CHEK2-mutatie komt relatief vaak voor in de Nederlandse populatie (1%) en is verhoogd in families die erfelijk belast zijn (5%). Daarom wordt er sinds kort (september 2014) in Nederland gescreend op de CHEK2-mutatie, vergelijkbaar met de BRCA-screening. Wanneer de mutatie wordt gevonden, kunnen ook naaste familieleden (eerstegraad) zich laten screenen.
  lees meer
 • Nieuwe bloedtest uitgezaaide borstkanker
  CDK4/6-remmers zijn dure medicijnen die voor veel borstkankerpatiënten levensverlengend werken, maar niet voor iedereen. Hoe weet je snel wie baat heeft bij de behandeling?
  lees meer
 • Bloedtest om terugkeer van borstkanker na hormoontherapie te voorspellen
  Gevoelige detectie van circulerende tumorcellen om residuele ziekte in borstkankerpatiënten na 5 jaar aanvullende hormonale behandeling aan te tonen.
  lees meer
 • Hoe CHEK2-mutaties leiden tot borstkanker
  Bepalen wat er precies gebeurt bij het ontstaan van erfelijke borstkanker, in dit geval veroorzaakt door een mutatie in het zgn. CHEK2-gen.
  lees meer