Verhoogd risico op erfelijke borstkanker, heb ik dat ook?

Het UMC St.Radboud heeft een digitale zelftest ontwikkeld. Met deze test kunnen vrouwen zelf bepalen hoe groot hun risico op erfelijke borstkanker is.

Wat is de aanleiding voor dit project?
Niet alle vrouwen met erfelijke aanleg voor borstkanker weten dit. Het Radboudumc heeft een digitale zelftest ontwikkeld om vrouwen zelf hun risico op erfelijke borstkanker te laten bepalen. Deze test is al beschikbaar als verwijstest voor artsen. Het afnemen van de zelftest zou mogelijk deel uit kunnen gaan maken van het bevolkingsonderzoek borstkanker. Het uitvoeren van een zelftest over het erfelijke risico valt onder de Wet op het Bevolkingsonderzoek (WBO). In dit project worden vrouwen attent gemaakt op de zelftest. Tegelijk wordt onderzocht wat het effect van de test is op risicoperceptie en distress.

Hoe wordt het project uitgevoerd?
Vrouwen die deelnemen aan dit project (n=300) worden ingedeeld in 2 groepen: eerst de zelftest en daarna de vragenlijsten of de omgekeerde volgorde. Voor bekendmaking van dit project maken wij gebruik van de mogelijkheid om in de onderzoekscentra van Bevolkingsonderzoek (BVO) Oost vrouwen te wijzen op deelname. De vragenlijsten gaan over angst, ongerustheid, het risico op borstkanker en de ervaringen met de zelftest.

Wat is de status van het project, zijn er resultaten?
Eind 2015 is de inclusie van de interventiegroep voltooid (330+ deelnemers, 200 follow-up) en is inclusie van de controlegroep bijna voltooid (250+ deelnemers, 150 follow-up). Begroot was een deelname van 150 deelnemers per groep op beide meetmomenten.

In 2016 worden alle onderzoeksgegevens geanalyseerd en wordt een manuscript opgesteld van een wetenschappelijk artikel. Daarnaast worden de resultaten van dit huidige project gepubliceerd in populaire media zoals internetsites (social media), nieuwsbrieven en andere artikelen en worden de gegevens uit dit project zo mogelijk verwerkt in de CBO-richtlijn “screening en detectie van borstkanker.”

Wat is de impact voor de borstkankerpatiënt?
In de afgelopen jaren is er veel media-aandacht geweest voor erfelijke borstkanker, onder meer door het persoonlijke verhaal van de Amerikaanse actrice Angelina Jolie. Met de zelftest kunnen vrouwen zonder tussenkomst van een arts geïnformeerd worden of er sprake is van een verhoogd familierisico op borstkanker. Dit vergroot de patient empowerment (zelfbeschikking) ook mensen zonder verhoogd risico willen dit graag weten.

Lees het nieuwsbericht van april 2017 over dit onderzoek