App Robbin gelanceerd

Mensen met borstkanker in de periode van diagnose en behandeling met elkaar verbinden, versterken en mentaal ondersteunen. Dat is het doel van Robbin, een nieuwe app voor tablets en smartphones. Gefinancierd door Pink Ribbon en ontwikkeld door het Trimbos-instituut. De app en is gebaseerd op de principes van mental fitness. De reacties van de eerste gebruikers zijn positief.


Het doel van Robbin is vierledig. Hij versterkt de veerkracht, verbindt, inspireert, en signaleert. De app is gebaseerd op oefeningen uit de positieve psychologie, cognitieve gedragstherapie en mindfulness. Oefeningen waarvan bewezen is dat ze stress en depressieve klachten verminderen en veerkracht vergroten. Daarnaast zorgt het lotgenotencontact ervoor dat de app een 'lijntje naar buiten' is, ook in tijden dat de patiënt haar wereld klein wil houden.

De app kan gezien worden als een waardevolle toevoeging aan het aanbod in psychosociale ondersteuning bij borstkanker. Met name omdat er weinig aanbod is voor de hectische fase tijdens en na de diagnose. De eerste versie van Robbin is getest in een pilot. Hieruit bleek dat gebruikers tevreden zijn met Robbin, maar kwam ook een aantal aanbevelingen naar voren. De volgende stap is de app nog beter aan te laten sluiten bij de behoefte van de patiënt en zorg te dragen voor een brede implementatie. Robbin is gefinancierd door Stichting Pink Ribbon en is ontwikkeld i.s.m. Buro KLEI.

Lees meer over de app op de site van het Trimbos Instituut of kijk op www.metrobbin.nl. | Tags: patiënt, app