Patient advocates bezoeken borstkanker symposium San Antonio

De patient advocates van Pink Ribbon en Borstkankervereniging Nederland bezochten vorige week het San Antonio Breast Cancer Symposium. Ruim 9000 vooraanstaand experts bezoeken dit symposium waar de laatste onderzoeksresultaten worden gepresenteerd. Aan bod kwamen o.a.: immunotherapie, neoadjuvante hormoontherapie, borstreconstructie, preventie en de behandeling van voorstadia van borstkanker.


Caroline Willems schreef vanuit haar rol als patient advocate van Pink Ribbon een kort verslag.
“Als lid van de Patiënten Advies Raad bezocht ik het symposium om mij te verdiepen in en mijn kennis over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van wetenschappelijk onderzoek rondom borstkankerbehandeling en borstkankerzorg in het algemeen te vergroten.
De Patiënten Advies Raad beoordeelt samen met de Wetenschappelijke Advies Raad alle subsidie-aanvragen die bij Pink Ribbon binnenkomen. Daarvoor is het essentieel dat we onze kennis up to date houden."

Het gonst van nieuws dit jaar op het symposium. Ondanks dat vooruitgang in wetenschappelijk onderzoek helaas met kleine stapjes tegelijk gaat, groeit het geloof dat we op het punt staan van nieuwe ontwikkelingen en inzichten.

Reden voor voorzichtig enthousiasme zijn onder andere de ontwikkelingen op gebied van immunotherapie. Immunotherapie gebruikt het eigen afweersysteem van het lichaam om kankercellen te herkennen en aan te vallen. Dat klinkt heel simpel maar de realiteit is weerbarstiger. Om tot een succesvolle behandeling te komen moet eerst goed onderzocht worden hoe kankercellen en immuuncellen op elkaar inwerken. Patient advocate Margreet Jonker, immunoloog van beroep, volgt deze ontwikkelingen voor Pink Ribbon en de Borstkankervereniging met veel belangstelling. "In feite is het idee van het gebruik van immunotherapie voor kanker niet nieuw. We weten al heel lang dat kankercellen immunogeen zijn. Dat betekent dat ons immuunsysteem ze herkent. Al veertig jaar geleden werden de eerste proeven gedaan met muizen. Helaas leverden deze onderzoeken geen hoopvolle resultaten op en werd het concept van immunotherapie lang in de kast gezet,” aldus Margreet.
Nora Disis van de universiteit van Washington bevestigde dat vooral in de laatste drie tot vier jaar immunotherapie een belangrijk onderzoeksonderwerp is geworden voor borstkanker. Het voorzichtige optimisme wordt niet door alle artsen gedeeld zo bleek tijdens de Hot Topic sessie op woensdag 11 december.

De Hot Topic sessies worden georganiseerd door de Alamo Breast Cancer Foundation en geven een samenvatting van alle belangwekkende onderwerpen tijdens het congres. Dr. Susan Love, chirurg en schrijver van Dr. Susan Love’s breast book, was sceptisch. Door ervaring wijs geworden is zij voorzichtig om al te snel enthousiast te raken van nieuwe inzichten. Haar viel vooral het nieuws op van behandelingen of laboratoriumexperimenten die niet bleken te werken. In het verleden waren verschillende soorten chemotherapie en targeted therapie de bron van veel optimisme. Dr. Love vraagt zich af of immunotherapie nu werkelijk de heilige graal zal zijn binnen het kankeronderzoek.

Een fase 1 studie naar een nieuw geneesmiddel voor patiënten met triple negatieve uitgezaaide borstkanker stemt de groep Nederlandse patiënt advocates in ieder geval wel hoopvol. “Voor patiënten met deze vorm van uitgezaaide borstkanker zijn er slechts beperkte behandelmogelijkheden,” aldus Rita Nanda van de universiteit van Chicago. Het middel Pembrolizumab lijkt een verschil te maken voor een subgroep van deze patiënten met uitgezaaide triple negatieve borstkanker. De patiënten in de studie hadden triple negatieve tumoren met een hoge concentratie van een proteïne genaamd PD-L1. Dit eiwit onderdrukt de pogingen van het immuunsysteem om kankercellen te vernietigen. Pembrolizumab (een zg immuun checkpoint remmer) is ontworpen om het eigen immuunsysteem te helpen de tumor te vernietigen. Van 27 patiënten lieten 5 (18,5%) hoopgevende resultaten zien. Eén patiënt had zelfs een complete respons. Vier patiënten reageerden gedeeltelijk op de behandeling. Een volgende stap in onderzoek is uitvinden welke patiënten de grootste kans maken om succesvol behandeld te worden met dit middel. Ook het beperken van zoveel mogelijk bijwerkingen van dit middel zal verder onderzocht moeten worden. Ook zal deze immuuntherapie benadering gecombineerd worden met andere behandelingen om zo het effect verder te versterken.

Caroline, Marga, Ellen en Margreet zullen gezamenlijk een verslag maken na afloop van het congres. Tevens zal Caroline een Hot Topic report schrijven over de nieuwe inzichten op gebied van radiotherapie. Dit rapport zal op de site van de Alamo Breast Cancer Foundation komen te staan.

De deelname van Caroline Willems is mogelijk gemaakt door een scholarship van de Alamo Breast Cancer Foundation.