Belangrijke impuls borstkankeronderzoek bij jonge vrouwen

Pink Ribbon roept vanaf heden onderzoekers op om voorstellen in te dienen voor borstkankeronderzoek bij jonge vrouwen. Deze onderzoeksrichting is gekozen in nauwe samenspraak met wetenschappers en patiënten. Het onderzoek dat Pink Ribbon financiert, draagt bij aan minder sterfte door borstkanker of een kleinere ziektelast.


Jonge vrouwen kampen met agressievere tumoren
Patiënten en wetenschappers kozen niet voor niets samen voor het thema ‘Jonge vrouwen en borstkanker’. Hans Nortier, voorzitter van de Wetenschappelijke Advies Raad van Pink Ribbon: “Borstkanker is sowieso al een ingrijpende ziekte, voor zowel jong als oud. Jonge vrouwen krijgen vaker een aanvullende behandeling, zoals chemo-, immuun- of hormoontherapie, of een combinatie van deze therapieën. Dit is nodig omdat tumoren bij jonge vrouwen in het algemeen agressiever zijn. De sterfte onder jonge vrouwen met borstkanker is daardoor ook hoger.”
Jonge vrouwen die genezen zijn van borstkanker hebben nog een leven voor zich, maar lange termijn effecten van behandeling kunnen de levensverwachting en de kwaliteit van leven ongunstig beïnvloeden.

Doodsoorzaak nummer één
Gelukkig is borstkanker steeds beter te behandelen. Cijfers laten zien dat 85% van alle vrouwen met borstkanker de eerste vijf jaar van de ziekte overleeft. Toch is borstkanker doodsoorzaak nummer één voor vrouwen tussen de 25 en 50 jaar. Eén op de zeven vrouwen krijgt borstkanker. Per dag sterven 9 mensen aan deze ziekte. De missie van Pink Ribbon is om de sterfte en de ziektelast door borstkanker terug te dringen. Door financieren van onderzoek moet borstkanker van een dodelijke tot een chronische aandoening worden.

Baanbrekend onderzoek
Inmiddels financiert Pink Ribbon bijna 200 projecten, die allemaal impact zullen hebben op de ziekte. Een aantal onderzoeken kan baanbrekend zijn. Pink Ribbon directeur Susan Veenhoff: “Bijvoorbeeld het 186ste onderzoek dat we subsidiëren, van Hans Clevers en Emile Voest. Zij kweken tumorcellen in een reageerbuis tot organoïden, ofwel stukjes weefsel. De behandelaar probeert éérst de verschillende chemokuren uit op dat weefsel in de reageerbuis. Pas als ze weten welke chemokuur het beste werkt, krijgt de patiënt die behandeling toegediend. Dit gaat in de toekomst enorm veel schelen in de ziektelast voor patiënten.” Zie www.pinkribbon.nl/antikankermiddel

Invloed voor donateurs
Bij Stichting Pink Ribbon kan de gever sinds een paar jaar zélf bepalen om geld aan bepaalde projecten te geven. Susan Veenhoff: “We geven hiermee de donateur een zo groot mogelijke invloed. We houden ook al die donateurs persoonlijk op de hoogte over de voortgang, de resultaten en de impact van dat specifieke onderzoek.”

Subsidies
Ook patiënten krijgen ondersteuning van Pink Ribbon, via subsidies voor de Borstkankervereniging Nederland (BVN). Daarnaast is er aandacht voor allochtone vrouwen en borstkanker, via Mammarosa. Ook de BOOG (Borstkanker Onderzoek Groep) ontvangt een belangrijke bijdrage van het fonds.
Pink Ribbon werft fondsen via bedrijven/particulieren die fondsenwervende evenementen organiseren, het werven van donateurs, via de VriendenLoterij en samenwerking met bedrijven die onder andere artikelen aanbieden via de webshop: www.pinkribbon.nl/shop

Stichting Pink Ribbon nodigt vanaf vandaag wetenschappers uit om een financieringsvoorstel in te dienen. Eind 2015 worden de subsidies definitief toegekend, na adviezen van de Wetenschappelijke Advies Raad en de Patiënten Advies Raad.